Guus Martens

Archief

Week 24
Praktische filosofie Week 47
Praktische filosofie Week 46
Praktische filosofie Week 45
Praktische filosofie Week 43
Praktische filosofie Week 38
Praktische filosofie Week 35
Praktische filosofie Week 34
Praktische filosofie Week 31
Praktische filosofie Week 30
Praktische filosofie week 29
Praktische filosofie Week 28
Praktische filosofie Week 27
Praktische filosofie Week 26
Praktische filosofie Week 25
Praktische filosofie Week 24
Praktische filosofie Week 23
Praktische filosofie Week 22
Praktische filosofie Week 21
Praktische filosofie Week 20
Praktische filosofie Week 19
Praktische filosofie Week 18
Praktische filosofie Week 17
Praktische filosofie Week 16
Praktische filosofie Week 15
Praktische filosofie Week 14
Praktische filosofie Week 13
Praktische filosofie Week 12
Praktische filosofie Week 11
Praktische filosofie Week 10

Week 24

Datum: 10-06-2011

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Vrijmaken van de geest
Bij ruzie gaan de verwijten over en weer. Als ik daar stil bij sta, besef ik dat het er niet om gaat de tekortkomingen van de ander aan de kaak te stellen, maar hoe ik met eigen tekortkomingen en die van de ander omga. Mijn eigen geest stel ik me dan voor als omgeven met huid en spieren die het ego verbeelden. Daaronder ligt als het ware een wekere structuur van bindweefsel dat het zelf verbeeldt. Geheel ontdaan van huid en spieren en bindweefsel ervaar ik mijn geest buiten tijd en ruimte en bevrijd. Maar om zover te komen is een lange weg, terwijl ik weet dat het stugge ego me intussen egoïstisch maakt. Wat ik kan proberen is door bevorderen van zelfkennis het ego voor mezelf en voor de ander transparant te maken. Mijn zelf heeft de neiging me zelfzuchtig te maken. Wat ik kan proberen is onzelfzuchtigheid te beoefenen. In plaats van ‘ik wil worden liefgehad’ realiseer ik me ‘er wordt liefgehad’. In plaats van ‘ik veronderstel dankbaarheid van de ander’ realiseer ik me ‘er is dankbaarheid’. In plaats van ‘ik kan nee zeggen’ leg ik me er op toe om zonder angst meer ‘ja’ te zeggen.

Praktische filosofie Week 47

Datum: 20-11-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Lichaam of energie
Ik vraag mij af hoe ik mijn lichaam gewaarword. De ervaring die ik op dit moment van mijn lichaam heb, is direct gekoppeld aan hoe ik het vóór dit moment voelde en daarvoor en daarvoor. Deze aaneenrijging van ervaringen geven de suggestie dat mijn lijf een vaste vorm heeft, bijeengehouden door botten vlees en huid, een brok materie dus. Maar ineens besef ik dat ik geen materie maar niets dan verandering ben, omdat de momenten vóór dit moment niet meer bestaan en de momenten die komen nog geen werkelijkheid zijn. Bij deze omslag in bewustwording wordt mijn lichamelijkheid niets dan stromende energie die alleen in het moment - in minder dan een fractie van een seconde - gecondenseerd is, met de indruk van materie te zijn, terwijl ik niets dan veranderlijkheid ben. Pijn en vermoeidheid, verdriet en depressie zijn dan haperingen in de voortdurende stromende energie, terwijl gevoelens van geluk en liefde die stroming verlevendigen. De gedachte daaraan werkt bevrijdend, zo bevrijdend, dat de haperingen zich oplossen.

Praktische filosofie Week 46

Datum: 14-11-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Oorzaak en wederkerigheid
Even moeilijk doen voor wie er van houdt.
Je hoort nogal eens de opmerking: ‘Hoe zou het toch komen dat Jan (of wie dan ook) altijd zo recalcitrant (of wat dan ook) is?’ Dat is een vraag naar de oorzaak van bepaald gedrag. Gedrag wordt natuurlijk door bepaalde omstandigheden of ervaringen in het verleden veroorzaakt. Alleen weet je niet welke en die zou je zo graag willen kennen. Zolang Jan zich in zijn recalcitrante gedrag niet begrepen voelt, is zijn huidig laakbaar gedrag er weer oorzaak van dat hij zich blootstelt aan soortgelijke ervaringen als die welke het recalcitrante gedrag al eerder uitlokten. Dat is de wet van de wederkerigheid. Die houdt in dat het gevolg van een oorzaak tegelijk weer de oorzaak wordt van hetzelfde gevolg. Een vicieuze cirkel in menselijk gedrag. De poging om iemands gedrag te verklaren los je niet op door te zoeken naar de oorzaak ervan, maar door je af te vragen wat iemand daarmee wil bereiken. Als je je dat afvraagt, voelt de persoon zich eerder begrepen en dat kan een opening voor gesprek zijn en daarmee een verbreken van de vicieuze cirkel.

Praktische filosofie Week 45

Datum: 06-11-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Angst en waakzaamheid
De waakzame mens ziet met aandacht toe op wat komen gaat. Hij wil voorkomen dat hij onjuiste beslissingen neemt en zo handelt dat een reactie op een situatie hem en mogelijk zijn omgeving ten goede komt. Horen, zien, voelen en ruiken zijn de wachters voor de poort van zijn brein, waar het praktisch denken zetelt. De waakzame is op de buitenwereld gericht. Zijn waakzame houding kan worden begeleid door gevoelens zoals die van controle over de situatie willen hebben, veiligheid voor zichzelf of anderen te garanderen, door gevoelens van genegenheid, maar ook door angst. Angst treedt op bij het moeten nemen van mogelijk nogal riskante risico’s of bij dreigend gevaar. Al die innerlijke gevoelens kunnen de waakzaamheid vergroten en je zou kunnen zeggen dat gevoelens en de waakzame houding in balans zijn. Zo kan ook angst de waakzaamheid dienen. Maar het is een labiel evenwicht en het kan gebeuren dat angst voor het komende zo intens wordt dat een zuivere inschatting van de situatie, die de waakzaamheid waarborgt, afneemt. Angst wordt dan - in plaats van de waakzaamheid te ondersteunen - een mogelijk nieuw gevaar naast het gevaar en de dreiging waarop de waakzaamheid oorspronkelijk was gericht. Door extreme angst kan men de situatie niet langer meer helder inschatten, waardoor men vervolgens verkeerde beslissingen neemt of dat men zo verlamd raakt dat helemaal geen beslissingen meer worden genomen.

Praktische filosofie Week 43

Datum: 23-10-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Angstbeleving
Als iemand in voortdurende angst leeft, zijn we geneigd hem aan te raden om in therapie te gaan, want angst kan belemmerend zijn in omgang en werkzaamheden. Nu de andere kant. Angst (angst om te leven en angst om te sterven) komt alleen bij mensen voor, omdat zij de hoogste mate van bewustzijn en zelfbewustzijn hebben. Een plant heeft geen zelfbewustzijn en geen angst om te sterven. Ook een dier niet. Dat kan wel bevreesd zijn voor aanvallen van andere dieren die op een prooi uit zijn. Doordat we als mens angst kunnen ervaren, beseffen we dat we mens zijn. Toch zijn we er handig in om angstgevoelens uit de weg te gaan: we leiden onszelf af door het doen van leuke dingen zoals boeken lezen, genieten van eten en drinken of vrijen dat het een lieve lust is. Maar toch steekt de angst af en toe zijn kop op. Leven met een ondertoon van angst zet je aandacht voortdurend op scherp. Desondanks weten van het leven te genieten houd je daarbij in evenwicht en geeft zelfs een intensere kleur aan de genietingen. Openstaan voor angst brengt het risico met zich mee dat je kunt doorschieten in ofwel jezelf blootstellen aan niets dan angstgevoelens ofwel jezelf overgeven aan onbesuisde oppervlakkige genietingen. Het is een wankel evenwicht dat voortdurende alertheid vraagt. Als moedeloze koorddanser zijn we geneigd ons daarom definitief van levensangst te ontdoen, waardoor we onszelf intenser leven ontnemen. Die gedachte boezemt mij angst in.

Praktische filosofie Week 38

Datum: 18-09-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Terreurdemocratie
Nederland is grofweg in links en rechts te verdelen met daarbij een inmiddels zeer afgezwakt midden. Nu uit een democratisch opgezette stemmingspeiling blijkt, dat het volk enigszins naar rechts overhelt, gaan de linksen - uit zogenaamde democratische overwegingen - plannen smeden om het beleid van de democratisch gekozen rechts georiënteerde politici met allerlei maatregelen te verzuren en beschimpen zij hen met woorden die met fascisme associëren. Zo wordt onder het mom van democratie een antidemocratische terreur opgestart. Dit noemt men in navolging van Nietzsche ook wel ‘omkering van alle waarden’. Is dat niet heel treurig?

Praktische filosofie Week 35

Datum: 28-08-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Gelatenheid en aanvaarding
‘Ze is zo gelaten,’ zegt de vriend over zijn vrouw, die een slecht bericht over haar gezondheid heeft gekregen. ‘Nu ja, het is niet anders,’ had ze gezegd. Gelatenheid is een berusting met een ondertoon van enige terughoudendheid, want het had immers ook anders kunnen zijn. Er is nog net geen verzet. Soms is zelfs die ondertoon onhoorbaar en wijzen gedragingen en gelaatsmimiek erop dat aanvaarding niet volkomen is. Het onhoorbare verwoord zou luiden: ‘Ik zou liever hebben, dat het anders is, maar kom op, laat ik er maar geen aandacht aan geven.’
Tegenover ‘het is niet anders’ staat ‘het is zoals het is’. In de eerste uitlating hoor je dat de beleving van huidige situatie nog sterk aan het verleden is gekoppeld, toen alles nog in orde was. Wat was en wat is staan min of meer op gespannen voet. De uitlating ‘het is zoals het is’ daarentegen geeft aan dat men het verleden achter zich heeft gelaten. Er is een nieuwe situatie ontstaan, die onontkoombaar is. De situatie van nu is het enige wat bestaat. Geen gelatenheid maar aanvaarding zonder zich om zich over de nieuw ontstane situatie druk te maken. In de beleving is het nu het enige dat telt.
Hee zeg, noem je dat nog menselijk?

Praktische filosofie Week 34

Datum: 21-08-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Trouw of ontrouw
Huwelijkstrouw, vaderlandstrouw, trouw aan jezelf, trouw aan je gedachten. We zweren bij trouw. Ontrouw is verloochening, je eed van trouw ontwijken. We voelen aan dat dat niet mooi is, want heel diep van binnen ben je trouw aan de gedachte dat trouw te verkiezen is boven ontrouw. Maar waarom begin ik toch te twijfelen aan die allesomvattende trouw? Is het wel echt menselijk om bijvoorbeeld door dik en dun trouw aan je eigen gedachten te blijven? Als een ander tegen mij zegt: ‘Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben,’ laat hij mij zien dat hij zijn eigen gedachte of overtuiging kan loslaten. Daarmee ben je in zekere zin ontrouw aan eerdere, misschien inmiddels vastgeroeste gedachten en doe je afstand van gedachten waaraan je lange tijd was gehecht. Zo kun je je geest voortdurend uitzuiveren en zuiver houden. Wat is er mooier dan een zuivere en onthechte geest, die zich niet laat vertroebelen? Het politiek debat zou er anders gaan uitzien.

Praktische filosofie Week 31

Datum: 31-07-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Druivenschilprobleem
De eerste vakantiegangers komen alweer terug naar huis.
‘Hoe was het?’ vraag ik.
‘Fantastisch, heel erg leuk,’ zegt de man. Zijn vrouw kijkt me aan met een blik die verraadt dat tussen hen niet alles koek en ei was.
‘Vertel eens wat,’ nodig ik de man uit. En hij begint enthousiast te beschrijven hoe bijzonder fraai het landschap was en dat het bezoek aan een kerkje in een Spaans dorpje hem ontroerde.
‘Het zou mooi zijn geweest,’ onderbreekt de vrouw hem grimmig, ‘als je niet de hele reis zo sacherijnig was geweest.’
‘Ik was moe van de autorit, mag het. Jij verrekte het om op de kaart te kijken omdat die klote-tom-tom het liet afweten.’
‘O, begin je weer. Het is met jou altijd hetzelfde,’ zegt de vrouw en ze kijkt boos de andere kant op.
De bekende valkuil. Je bent beiden moe, je bent dan even meer met jezelf bezig en je hebt op dat moment geen oog voor elkaar. Juist in die situaties zou je uiterst alert op eigen gedrag moeten zijn, omdat je uit ervaring weet, hoe broos de gemoedsgesteldheid van jou en die van je partner kan zijn. Het vlies rond de gemoedsgesteldheid is nog weker dan een druivenschil. Stel je dat probleem als buitenstaander aan de orde, dan krijg je gauw te horen:
‘Moet ik dan alweer als enige rekening met zijn stemming houden? Als hij dat niet kan opbrengen, hoeft-ie op mij ook niet te rekenen.’ Je kunt dan nog nauwelijks aankomen met te zeggen dat je oma vroeger al tegen haar krieuwende kleinkinderen zei:
‘Er moet er één de wijste zijn.’ Ze heeft nog steeds gelijk. Oma’s raad is universeel en van alle tijden.

Praktische filosofie Week 30

Datum: 24-07-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Het gekwelde ik
Na het avondeten even op de bank liggen. Het was een drukke dag. Maar nu wil ik tot rust komen. Ik lig nog niet of allerlei gedachten dolen als razenden in mijn hoofd rond. Ik wil het niet hebben, maar ze zijn me de baas en ik heb niets over hen te vertellen. Kijk, alweer een nieuwe gedachte, die de vraag oppert: ‘Wie is wie de baas in het huis van je lichaam?’ Mijn gedachten zijn mij de baas. ‘Treed dan eens tegen hen op,’ maan ik mezelf aan. Van wie komt die stem? Wie heeft het tegen wie in mijzelf? Het is een soort vaderlijk ik dat een ander ik in mezelf aanspreekt. Hee, nu zijn we al met drieën: dat vaderlijke ik, een gekweld ik en mijn wild rond struinende gedachten, want die komen uit mijn ongetemde ik voort. ‘Doe even rustig, kalmeer je, sluit je ogen,’ hoor ik de stem van mijn vaderlijk ik. Mijn gekwelde ik kijkt hem smekend aan. ‘Ja, ik ben er voor je,’ zegt die bedaarde stem weer, ‘vertrouw me.’ Ik laat het tot me doordringen en geef die stem de kans om me te blijven toespreken. ‘Adem rustig, voel je buik zacht op en neer bewegen.’ Dat bevalt me. De golvingen in mijn buik worden breder en voelen aangenaam aan. Schichtig kijk ik af en toe nog naar mijn wild rondspringende gedachten, dan weer gaat mijn aandacht naar mijn buik, die zee onder een warme zomerzon. Lekker om zo op de bank te liggen. De wilde gedachten gaan over in het kalme geruis van een zee, die haar golven op het strand laat uitwaaieren. Mijn zo juist nog zo gekwelde ik is een schim geworden. Tevreden lig ik daar nu op de bank, het wordt eindelijk stil in mijn hoofd.

Praktische filosofie week 29

Datum: 17-07-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Mismoedigheid
Hoewel zelfkennis wordt aangeprezen, kan ze me ook ontmoedigen. Want ofschoon ze me helpt bij het streven naar deugdzaam te leven en steeds deugdzamer te worden - zodat ik voor mijn omgeving een aangenaam mens zal zijn - word ik mismoedig als ik wat langer en intensiever bij mijn eigen gedrag stilsta en mijn onvolkomenheden onder ogen zie. Hoe meer zelfkennis, des te vernietigender veroordeel ik mezelf. Ik voldoe immers niet aan het beeld dat ik mezelf voorhoud. Ik waag het zo langzamerhand nauwelijks nog om op gedrag van anderen commentaar te leveren, want het blijkt commentaar op mezelf. Dan ineens is er in mij iemand - wie dat dan ook moge zijn - die zegt dat ik te nog te wéinig zelfkennis heb en dat een halsstarrig ego dat maar niet afgebroken wil worden, de oorzaak van mijn mismoedigheid is. Kom ik dan nooit dichter bij mezelf? Maar wacht eens even, wie is die iemand in mij, die zojuist zijn naam niet noemde en van wie ik me afvroeg wie dat was? Hem moet ik gaan aanklampen: hij kletst niet over goeie en kwaaie eigenschappen, over deugd en ondeugd, ik ben goed noch slecht, ik ben niets en ik ben alles, een aardworm en een engel, een geest met een haperend en broos lijf dat ik tot de dood toe wil blijven verzorgen. Aan dat wezen houd ik me vast. ‘Doe dat niet,’ zegt het, ‘je bent dat wezen.’ Wat een opluchting, wat een vrijheid.

Praktische filosofie Week 28

Datum: 10-07-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Teleurgesteld
De weg naar het dorp slingert zich door landerijen en tussen fraaie vrijstaande huizen. Af en toe passeert een auto en een groepje fietsers. Heel zelden kom ik een wandelaar tegen. De zon begint al drukkend heet te worden. Vogels in de bomen houden zich vandaag meer koest dan anders, lijkt het wel. Een vlinder daalt neer tussen verdroogde grashalmen op een paarse bloem. Ik houd mijn pas in en bekijk het tafereel. Het is doodstil nu. Ook de tijd staat stil. Hier op dit moment is alles wat er is. Pas als ik doorloop besef ik de ervaring die me overkwam. Er is nauwelijks een zuchtje wind, maar wanneer die even opflakkert, vervloeit ze met een diep gevoel van tevredenheid. Dat ik hier en nu ben is alles, daarbuiten is niets. Alleen vrede in me. Naarmate ik het dorp nader, begint mijn brein te werken. Waarom kan het niet altijd vrede blijven? Ik realiseer me dat ik vaak alleen op verwachtingen leef. Verwachting voor wat komen gaat. Meer nog: ik leef hoppend van de ene verwachting naar de andere. Zo gauw de verwachting is vervuld, dient zich een nieuwe verwachting aan. Kleine en grote verwachtingen. Soms ook eindigen verwachtingen in desillusie, maar het duurt niet lang of mijn creatieve geest heeft alweer iets nieuws bedacht. Nu al speelt in mijn fantasie de voorstelling van hoe ik straks op een terrasje in de schaduw zal zitten, zelfs mijn consumptie tekent zich af. Gatver, het terras zit vol. Ik ben teleurgesteld en loop door. Misschien daar om de hoek. Gesloten vandaag. Nog heviger teleurstelling. Dan maar snel mijn boodschap in het dorp doen en terug naar huis. De vlinder op de paarse bloem is intussen verdwenen. En ik besef dat ook mijn gevoel van tevredenheid is verdwenen. Nu eens is het zo in mezelf, dan weer anders. Ik verlang ernaar te zijn zoals ik me op de heenweg voelde, maar besef tegelijkertijd dat dat verlangen zinloos is. En dat te beseffen geeft een vredig gevoel. De vlinder is in mijn hart neergestreken.

Praktische filosofie Week 27

Datum: 03-07-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Ongerustheid
In de zuiverheid van de ochtend las ik in het boek van Zhuang Zi, de Chinese wijsgeer uit de oudheid, over het jezelf in overeenstemming brengen met het natuurlijke verloop van de dingen. Zijn woorden spraken me direct aan: geen verdriet om wat er is gebeurd, geen vrees voor wat komt, alles aanvaarden zoals het is. Hij ging nog verder: geen vreugde om het leven, geen verdriet om de dood. Alles loopt zoals het loopt. En dat is dat.
In de loop van de dag werd ik lastiggevallen door gedachten die me innerlijk onrustig maakten. Een onbestemd gevoel. Problemen waarvoor een oplossing moest komen. Het was zelfs zo erg, dat ik voor mijn omgeving korzelig moet zijn geweest. ’s Avonds in bed kon ik de slaap niet vatten en nam nogmaals het boek van Zhuang Zi ter hand en onmiddellijk besefte ik dat mijn gedachten van die ochtend in strijd waren met de praktijk van de dag. Nu pas drong de tekst echt tot me door.

Praktische filosofie Week 26

Datum: 26-06-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Gekrenkte ijdelheid
Het blijft een getob: nadenken en mediteren over jezelf, wie je bent, en na al die overwegingen jezelf in de praktijk van alledag tegenkomen. Je zou willen dat het een niet met het ander botste, maar dat ze in elkaars verlengde lagen. Op het postkantoor had ik een wat lastige vraag aan de baliemedewerkster en ik voelde dat ik me stuntelig gedroeg. De rij achter me groeide aan. Het ongeduld van sommige klanten voelde ik als porren in mijn rug. Met een rood hoofd wilde ik de ruimte verlaten. ‘U vergeet uw tas, meneer,’ schamperde een vrouw. Anderen moesten smalend lachen. Ik ging af als een gieter en voelde me gekrenkt. Gekrenkt in mijn ijdelheid. Opgelucht liep ik de straat op, maar er bleef iets in me knagen. Dat zeikgedrag van die mensen bleef me dwars zitten. Juist die morgen mediteerde ik nog over mijn eigen nietigheid op deze aardbol die als een stofje door het heelal giert. Ik ben niets, niets dan er alleen maar te zijn, een pretentieloos wezen zoals miljarden andere wezens. Je wordt geboren en je verlaat het leven, dankbaar dat je er even van kon genieten er geweest te mogen zijn. Mijn vermeende zelfbeeld ebde weg. Weg ook het opgebouwde ego, afbreken ervan en het laten afbreken zoveel als maar mogelijk is... En dan ineens op het postkantoor ervaar ik toch weer mijn hevig gekrenkte ijdelheid. De zin van mijn meditatie is misschien krenkingen in alle hevigheid te ervaren. De praktijk van de dag slaat me om de oren.

Praktische filosofie Week 25

Datum: 19-06-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Oppervlakkigheid
Ik vroeg me af wat het verschil is tussen eigenschappen als buigzaamheid, zachtheid, meegaandheid en spontaniteit en die van oppervlakkigheid. Tegenover oppervlakkig gedrag staat diepgaand, nadenkend, ernstig en bezonnen gedrag, terwijl tegenover de eerste reeks eigenschappen die van hardheid en stugheid staan. Een oppervlakkig iemand staat altijd open voor nieuwe prikkels uit de directe wereld om hem heen. Zo iemand schijnt heel luchtig door het leven heen te hobbelen. Dat klinkt wel aantrekkelijk. Geen problemen aan je hoofd eenvoudigweg omdat ze er niet zijn of door ze te omzeilen. Als ik dat zo zeg, zijn er dus wel problemen, maar men gaat ze uit de weg. De luchtige dans is uiteindelijk misschien toch minder luchtig, want op de meest onverwachte momenten doemen de schichtig ontweken problemen waarschijnlijk weer op. Maar toch heeft een oppervlakkig geleid leven een aantrekkelijke glans. Waarin zou dat zitten? Waarom kun je wel eens jaloers zijn op mensen die met groot gemak door het leven kuieren en zich over weinig zorgen schijnen te maken? Als ze een stukje zoals dit lezen, weet ik dat ze afhaken en zullen zeggen: waar heb je het in godsnaam over? Misschien is het juist dat wat ik in het ideaal van oppervlakkigheid dan toch mis. Ik kom niet nader tot de ander en de ander komt niet bij mij. We blijven beiden alleen staan.

Praktische filosofie Week 24

Datum: 13-06-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Geïnhibeerdheid
In boeken en tijdschriften (doorgaans vrouwenbladen) wordt vaak gesproken over jezelf zijn en blijven of terugkeren naar je zelf, naar je innerlijke bron. Dat is heel makkelijk als je zo op je eentje in meditatiehouding zit, (hoewel het kan gebeuren dat je door negatieve emoties wordt overvallen. Dan is het maar beter aan het werk te gaan en dat met grote aandacht uit te voeren). Terwijl vanmorgen de ‘gedachten over mezelf zijn’ door me heen wolkten, werd ik ineens een bloemengeur gewaar. Zijn als een bloem die spontaan haar geuren verspreidt die kunnen worden opgesnoven zonder dat de bloem zich in volledigheid aan de ruiker prijsgeeft. Haar diepste diepten blijven voor de ruiker onbereikbaar. Haar innerlijk blijft geheimvol. Maar wie ben ik voor de ander? De ander kan mij opsnuiven, mits ik me net als de bloem in openheid en spontaniteit wil prijsgeven, terwijl ik voor mijn diepste zelf onbereikbaar blijf, en dus ook voor de ander. Maar vaak gebeurt het dat je helemaal niets van jezelf wilt prijsgeven. Je bemerkt bij jezelf geremdheid, een afsluiten, de ander niet willen toelaten, een tegenhouden van eigen emoties, laat staan die aan een ander te bekennen. Het is alsof je een laken over je heen trekt, alsof je al een beetje dood bent voor de ander. Die geïnhibeerdheid kan voortkomen uit angst om jezelf, je imago of ego te verliezen, zodat er weinig of niets meer van jezelf overblijft. Als je je onvermogen om je naar buiten toe te openen beseft kun je daardoor lijden. Er is ook een vorm van geïnhibeerdheid die met arrogantie samenhangt: je wil je geheimen achterhouden, waardoor je de ander in een positie manoeuvreert om zich af te vragen wie hij tegenover zich heeft. Zo kan geïnhibeerdheid een bron van aandachttrekkerij zijn.
Geïnhibeerdheid is fnuikend voor dagelijkse omgang met elkaar. Bezinning hierop is een eerste vereiste voor onderlinge communicatie. Meditatie opent vervolgens de weg naar meer kennis van jezelf, waardoor je voor de ander een aangenamer mens wordt.

Praktische filosofie Week 23

Datum: 07-06-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Zelfverheffing
Over een paar weken zullen de dagen nauwelijks nog lengen. Vroeg opstaan betekent niet langer meer alle lichten in het huis ontsteken. Aan de stilte en prille vogelgeluiden weet je dat de dag op uitbreken staat. Mijn aandacht gaat als vanzelf en spontaan naar mijn plaats in de oneindigheid van het bestaan uit. Alsof ik verglijdt in het totaal van al wat leeft en vooral ook het gevoel opgenomen te zijn in wat is, het eeuwige tijdloze zijn. Ben ik er nog? Nee, er is alleen maar. Geen gedachten zelfs meer, grenzenloosheid. Weet zelfs niet meer hoelang ik daar (waar?) op mijn meditatiekussen zat. Eenmaal weer tot de werkelijkheid teruggekeerd, pas ik deze intense ervaring op het leven van alledag toe. Er schiet me een woord te binnen: bescheidenheid. Verlangen naar innerlijke stilte, liever meer teruggetrokken dan mezelf met geweld in mijn omgeving profileren. De zon is al ver boven de horizon gerezen, aan de slag nu. ’s Morgens werken en ’s middags naar de opening van een schilderijententoonstelling van een bekende. Een drukte van je welste van allerlei interessante en geïnteresseerde mensen, voornamelijk schrijvers en schilders met hun aanverwanten. De een presteert nog beter en met meer succes dan de ander. Wat zij kunnen kan ik ook en langzamerhand begin ik mee te pochen dat het een lieve lust is. Uiteindelijk weet ik een grote groep omstanders te wijzen op mijn verschillende sites op het internet. En dan nog publicaties bij uitgevers waar je u tegen zegt. Terugrijdend naar huis, begin ik me te schamen over zoveel zelfverheffing en dan nog wel op de dag dat ik ’s morgens mijn eigen nietigheid zo intens beleefde. Het is me niet gelukt die stemming aan te houden. Ik wilde uit de grijsheid opdoemen zoals de natuurlijke omgeving zichtbaar wordt uit een optrekkende mist en de kleuren van het landschap zich aan een ieder manifesteren, niet beseffend dat het landschap er al was zonder dat het bewonderd kon worden.

Praktische filosofie Week 22

Datum: 29-05-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Vooringenomenheid
Toen vanmorgen tijdens de meditatie de dag nog voor me open lag, ervaarde ik dat zeer intens. De nacht, vorige dagen, weken en maanden liggen achter me, zijn voorbij, maar de dag, de komende dagen, heel de toekomst liggen nog braak en wachten erop om opengebroken te worden. De gedachte daarover gaf een gevoel van vrijheid, zeker wanneer ik daarbij wat voorbij is en ook oude gewoonten tot en met ingeroeste vooroordelen, weet los te laten. Mijn ademhaling werd rustiger en dieper, mijn schouders raakten meer en meer ontspannen. Zo, nam ik me voor, wil ik de dag spontaan vormgeven. Totdat ik mezelf toch weer in mijn ingesleten gedrag tegenkwam en het duurde niet lang.
In de drukke winkelstraat botst een vrouw die de boodschappen van vandaag met zich meetorst, tegen me aan. In haar blik lees ik onmiddellijk verontwaardiging, alsof ik de schuldige ben. Ik twijfel nog of ik een grote mond zal open trekken, maar ze ontneemt me de kans en vraagt of ik me heb bezeerd.
‘O, nee, hoor,’ zeg ik verbouwereerd. Bij het verder lopen, realiseer ik me mijn bizarre vooringenomenheid. Waarom veronderstelde ik direct lompheid en onachtzaamheid? Waarom ben ik zo weinig open en vul ik direct in? Er is al een negatief gevoel, nog voordat ik mezelf de tijd gun zonder vooroordeel en vooringenomenheid de situatie uit zichzelf te laten spreken. Tijdens het zitten op een terras herneem ik flarden van mijn ochtendmeditatie, maar nu gekoppeld aan het leven van alledag.

Praktische filosofie Week 21

Datum: 22-05-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Laatdunkendheid
Tijdens de ochtendmeditatie was mijn aandacht gericht op wat er spontaan aan gedachten in me opkwam en met welke gevoelens die gepaard gingen. De bezinning liet zich omlijsten door het besef op de betrekkelijke waarde van wie ik nu eigenlijk zelf ben. Mijn zelf, laat staan mijn ego, kan nooit of te nimmer maatstaf zijn bij beoordeling van andermans gedrag en moraal, tenzij die de medemens zouden belasten. Zo kabbelde mijn aandacht naar gevoelens van medemenselijkheid en respect voor anderen. Die deugden zouden zelfs nog een pro-actieve inzet van me kunnen vragen door de ander wat vaker bemoedigend tegemoet te treden of te bevestigen in wie hij of zij is.
In de loop van de dag ontvang ik een e-mail van een vriend die enthousiast een door hem geschreven artikel stuurt dat hij op het internet wil plaatsen. Omdat hij er al eerder over heeft verteld, ben ik razend nieuwsgierig. Het artikel valt me tegen en ik e-mail hem per omgaande terug dat ik had gedacht echt iets bijzonders te lezen. Weg is het bericht en ik leun achterover in mijn stoel.
Met schrik constateer ik dat mijn reactie wel heel erg laatdunkend is geweest. Weinig respectvol en zeker niet bemoedigend om de schrijverijen van mijn vriend verder te stimuleren. Mijn afschuwelijk gedrag staat lijnrecht tegenover de inhoud van mijn ochtendmeditatie. Levenspraktijk en bezinning hebben elkaar nog niet gevonden. Nu kan ik niet anders doen dan mezelf bemoedigen dat beide toch eens zullen samenvallen.

Praktische filosofie Week 20

Datum: 15-05-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Luiheid
Het wordt een mooie lentedag. Het zonlicht weerkaatst nog op de teer bedauwde voorjaarsplantjes in de bloembakken. Met blote voeten sta ik in het vochtige gras. Ik strek mijn nekwervels en recht mijn rug. Mijn armen hangen ontspannen aan mijn schouders, ik sluit mijn ogen en zoek met kleine bewegingen naar evenwicht. Alles in mijn lijf krijgt aandacht: ontspannen, maar niet slap. Mijn aandacht is uiterst alert en tast mijn hele lichaam af. Stil en onbeweeglijk en tegelijk overal in me zelf aanwezig. Zo alert dat een onverwachte aanval van buiten in een fractie van een seconde zou worden aangevoeld en met een snelle beweging worden gepareerd. Zo ook aanwezig te zijn in mijn omgang met anderen, houd ik mezelf voor: met volle aandacht en uiterst alert.
Na het ontbijt maak ik plannen voor de komende dag. Grasmaaien, binnen stofzuigen en boodschappen doen. Maar helaas, ik kom tot niets en onttrek me aan de bezigheden, hang achterover in de tuinstoel en in mijn hoofd is het een chaos van verwarde gedachten, die steeds meer tekenen van loomheid en laksheid vertonen, mijn lijf voelt zwaar, mijn stemming landerig. Ik kom tot niets en droom weg. De dag glijdt onder mijn handen vandaan, mijn hoofd zit vol gruis. Mijn vadsigheid moet voor anderen ergerlijk zijn. Totdat ik me plots afvraag hoe het mogelijk is dat mijn stemming tijdens de fraaie ochtendmeditatie in een tegengestelde beweging van luiheid heeft kunnen veranderen. Was het niet beter geweest de dag maar te beginnen met bezigheden uit te voeren, die het samenleven prettiger maken?

Praktische filosofie Week 19

Datum: 08-05-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Starheid
Na het opstaan deed ik mijn oefeningen en verlichtte daardoor de stramheid van de nacht. Geheel ontspannen richtte mijn gedachte zich op de doorwerking van het lichamelijk losmaken naar het soepel en lenig bewegen van de geest. Te zijn als stromend water dat zich spontaan voegt naar voren en greppels in het landschap. Meegaand in omgang met anderen, hun gedrag, meningen en reacties op situaties.
Ik probeerde het beeld in de loop van de dag vast te houden. Door die poging voelde ik me geleidelijk aan verstarren. Concentratie tijdens meditatie is heel wat anders dan staren naar een idee, waarvan je denkt dat het een goed idee is. Zelfs al is het idee nog zo mooi: het proberen vast te houden brengt in een kramp, terwijl water zich spontaan naar verschillende lopen voegt. Ik leerde daardoor dat ik me niet krampachtig moet laten leiden door een gedachte of idee, maar dat ik in het leven van alledag de voorstelling van het idee moet durven loslaten.

Praktische filosofie Week 18

Datum: 01-05-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Ongeduld
Terwijl ik op mijn meditatiekussen ontspan en mijn ademhaling volg, word ik door een gevoel van tijdloosheid overmand. Geen behoefte meer om een tijd vast te stellen hoelang ik in meditatieve houding zal blijven verwijlen. Alleen nog aandacht voor de ervaring op dit moment.
De telefoon maakt een drastisch einde aan mijn tijdloosheid. Een meneer aan de andere kant van de lijn vertelt me dat mijn bestelling een week later zal worden bezorgd. Geen probleem, zeg ik, nog geheel in de stemming waarin de meditatie me heeft gebracht.
Na allerlei bezigheden in huis en in de tuin ga ik boodschappen doen. Op het postagentschap staat een lange rij voor het loket. Dat wordt wachten, helaas, want ik wil weer bijtijds thuis zijn. Langzaamaan begin ik mezelf op te vreten, als ik zie hoe tergend langzaam de vrouwelijke postbeambte haar klanten afwerkt. Eindelijk aan de beurt. Dat dacht ik. Vergeten een nummertje te trekken. Mijn geduld is op. Ben weer volledig in de ban van de tijd geraakt en ongeduldig. Dat maakt mij tot een onaangenaam mens, weet ik nu, als ik mezelf tegen de vrouw tekeer hoor gaan. Ik zou er alles voor geven om plotseling weer in die gelukzalige tijdloosheid te belanden.

Praktische filosofie Week 17

Datum: 24-04-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Walging
Het is nog vroeg. In de weide voor mijn raam zijn zo pas een tiental jonge paarden losgelaten. Mijn meditatie heeft geen andere aanleiding meer nodig: de dartelheid van de paarden bepaalt mijn stemming, opgewekt en genietend van wat is, ik ben een vogel in een onvoorbereide vlucht op de rand van nacht en vroege morgen. Woorden als meegaandheid en liefdevol inleven vallen me binnen, even lichtend als de zon op de mistflard over de weide. Ik zou die woorden in mij willen ankeren en zo de dag doorbrengen, licht en liefdevol naar wie dan ook.
Na het ontbijt rij ik naar de stad om boodschappen te doen. Het loopt tegen elf uur, ik parkeer de auto en loop het centrum in. Tussen alle drukte door slenteren een paar jonge gasten over de winkelstraat. Ze hebben oranje toeters om hun nek hangen en blazen daarop niets vermoedende passagiers in de oren. Ik haat dat gedrag en walg ervan. Ik kan er wel van kotsen. Geteisem, walgelijk. Getoeter in mijn oor zou aanleiding zijn om eens flink uit te halen... Dan realiseer ik me dat ik nog maar enkele uren geleden verrukt was van het idee van invoelende liefde. Er is niets meer van over. Mijn mooie gedachte is tegelijk met de ochtendmist opgelost. Nog voordat ik van mezelf begin te walgen, probeer ik de gevoelens van vanmorgen en die van walging met elkaar te verzoenen. Er zal nog veel in mezelf moeten gebeuren om ergernis wekkende reacties in mezelf te voorkomen, waardoor de ochtendmeditatie van groter betekenis wordt.

Praktische filosofie Week 16

Datum: 17-04-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Dramatiseren
Tijdens de meditatie vanmorgen had ik een bijna kosmische ervaring. Alle gebeurtenissen op aarde die zich in oneindigheid rond de zon in ons melkwegstelsel wentelt, kennen een zekere balans: dag en nacht, licht en donker, afwisseling van de seizoenen, maar ook oorlog en vrede, haat en liefde, aandacht voor de ander en egocentriciteit, melancholie en optimisme. We golven dag in dag uit op de ritmen van destructie en leven. De gedachte daaraan greep me aan. De terugkeer naar het leven van alledag verliep niet zonder horten of stoten. Het begon ermee dat de uitgever een ‘helaas-moeten-we-u’-bericht mailde.
‘Zie je wel,’ zei ik tegen mijn vrouw, ‘ze moeten die rommel van mij niet, terwijl je in boekwinkels grotere rotzooi ziet liggen.’
‘Je moet niet zo dramatiseren en het afbericht niet uitvergroten.’ Ze bedoelde dat ik alles wat me overkomt, in juiste proporties moet zien. De ene keer hapt een uitgever toe, een andere keer niet. En die negatieve reactie kwam in me op, juist toen ik ’s morgens diep in mezelf had ervaren, dat een evenwichtige balans zo kenmerkend voor alle leven is. Altijd die strijd tussen mijn overwegingen en het leven van alledag. Zou het niet beter zijn om dat alledaagse leven als uitgangspunt en aanleiding te nemen om meer zinvol te mediteren?

Praktische filosofie Week 15

Datum: 10-04-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Morren
Vanmorgen mediteerde ik over helderheid van geest en hart. Ik voelde in mezelf een stemming opkomen van doorzichtig te willen zijn, spontaan in mijn reacties op meningen en gedrag van anderen, natuurlijk met respect voor hun andersheid. Het zonlicht doorstraalde de lichte nevel over de velden en de eerste zonnestralen vielen door de ramen van mijn kamer binnen. Ik zat alleen maar stil en liet me overweldigen door wat in mezelf en om me heen plaatsvond. De dag lag open voor me en in gevoel van opgetogenheid stapte ik welgemoed de dag in.
Er wordt aan de voordeur gebeld. De monteur van het waterleidingbedrijf.
‘Zo vroeg al?,’ vraag ik hem. ‘Waarom is er niet tevoren gebeld en een afspraak gemaakt?’ De monteur negeert me, stapt opgewekt mijn huis binnen en vraagt waar hij de keerklep van de waterleiding kan vinden. Ik ben gepikeerd, sta hem nauwelijks te woord en mopper met voor hem onverstaanbare geluiden. De monteur doet zijn werk en vertrekt. Mijn stemming van de vroege morgen is in gemor omgeslagen. Nog niet eens een helder en duidelijk mopperen, maar morren met binnensmonds gebrom. Mijn serene meditatiegedachte over spontaniteit en openheid is vervlogen. In plaats daarvan een ondoorzichtig en onverstaanbaar gemor, dat me tot een onaangenaam mens maakt. Het zou beter zijn geweest om over mijn alledaags onhebbelijk gedrag te mediteren, dan met mooie gedachten te spelen. De stemming die daardoor werd opgewekt, blijkt broos en breekbaar.

Praktische filosofie Week 14

Datum: 03-04-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Arrogantie
Niets zo mooi als om in de lente te bekijken hoe in de tuin struiken en planten het nieuwe seizoen vormgeven. De weelderige forsythia torent zich boven de paarse azalea uit. Tussen verdorde resten van de hemelsleutel drukken nieuwe knoppen zich omhoog. Verloren in de schaduw van de berberis heeft een armetierig, bijna onooglijk plantje zich uit de aarde gewurmd, een vergeet-me-nietje. Het heeft kans gezien om uit wat weggewaaid zaad omhoog te schieten. Teer, maar tegelijk vol belofte. Zo te kunnen zijn, bescheiden en in afwachting van wat zich spontaan aan mezelf zal ontplooien. Bescheiden en onopvallend zijn zonder mijn omgeving met mijn aanwezigheid geweld aan te doen. Ervaring van eigen nietigheid, niet meer dan een toevallige verschijning in de wereld waarin ik leef... Een meditatieve tuinwandeling vandaag.
Tegen het einde van middag ben ik op een receptie. Tegenover bekenden en vrienden hoor ik mezelf als een wild beest tekeer gaan. Nauwelijks hoor ik wat anderen te zeggen hebben, overstem hen met mijn eigen geluid. Ik profileer mezelf ten koste van anderen. Laatdunkend en hooghartig. Ze zullen weten wie ik ben en wat ik presteer.
Op terugweg naar huis valt me de bezinning van vanmorgen in. In nog geen halve dag is de stemming van bescheidenheid in arrogantie omgeslagen en heeft zich een vet en dik ego gemanifesteerd. Ik schaam me voor mezelf. Zo gaat het steeds weer: gedachten en bezinning die haaks op het leven van alledag blijken te staan. Ik zal me grondig met de integratie van beide bezig moeten houden.

Praktische filosofie Week 13

Datum: 27-03-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Argwaan
In goede dagen probeer ik het goede bij een ander te vooronderstellen en de ander onbevooroordeeld tegemoet te treden. Zoals een bloem je kan ontroeren: alleen maar pracht, er schuilt geen kwaad in haar. Geur en schoonheid stemmen tot positieve gevoelens. Maar het wordt het anders, als ik van bloemen en planten als geneesmiddel ga profiteren met de bedoeling om mijn gezondheid te behouden en te versterken. Want er zijn er onder hen ook die me kunnen vergiftigen. Ik zal alert moeten zijn.
Hoe ga ik met anderen in mijn directe omgeving om? Hoe met mensen die ik voor het eerst ontmoet? Vrij en onbevangen en toch ook voorzichtig en alert. Onbevangenheid kan ontaarden in al te goedgelovige onnozelheid, zoals te grote voorzichtigheid in argwaan kan omslaan: een ongegrond verdenken van het kwade in de ander, misschien uit angst om te worden gekwetst. Een opkomend gevoel van argwaan kan me er echter toe aanzetten om mijn zienswijze te zuiveren en me te richten op het goede in de ander, zelfs al mocht het tegendeel wel eens zijn gebleken.

Praktische filosofie Week 12

Datum: 20-03-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Wrok
Vergeven is lastig, totdat je hebt vergeven. Dan ervaar je de bevrijding van langdurig vastgehouden halsstarrigheid, waardoor de spanning met degene die mij onrecht heeft aangedaan, zou blijven aanhouden. Ik beeld me tijdens de ochtendmeditatie in, dat zo’n bevrijding heeft plaatsgevonden. Ineens kan ik nu alle kanten op. Niet langer zijn mijn voeten geketend en kan ik me vrij bewegen. Dat geeft een goed gevoel. Het denken daarover alleen al blijkt bevrijdend te kunnen werken.
Mijn stemming wordt niet lang daarna getoetst aan de levenspraktijk. Mijn vrouw zegt dat er door een verre neef is gebeld. Hij is in de buurt en wil langskomen. Die klootzak heeft me ooit zwart gemaakt in de familie. Zijn motieven daartoe kwamen voort uit jaloezie. Ik zeg tegen mijn vrouw dat mijn verre neef het verrek kan krijgen.
‘Blijf toch niet zo wrokken,’ zegt ze. ‘Je moet kunnen vergeven.’ Ik heb er moeite mee, maar omdat mijn vrouw in haar houding aansluit bij mijn overwegingen van vanmorgen, stem ik in. Mijn aanvankelijke wrok smelt in me weg, alsof ik na langdurig kauwen op een stuk vlees, bemerk dat ik alleen nog hoef te slikken.

Praktische filosofie Week 11

Datum: 13-03-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Ergernis
Tegen zonsopgang straalde de helderheid van de nieuwe dag door me heen, ik voelde me zuiverder dan ooit, hoofd en hart vonden elkaar in vreedzame harmonie. In deze stemming voelde het weldadig om in gedachte bij anderen aanwezig te zijn. Mijn meditatie eindigde in het voornemen om huisgenoten en wie ik vandaag nog zou ontmoeten, geheel te accepteren en onbevooroordeeld tegemoet te treden. Ik had er zin in.
Bij de bakker staan nog twee vrouwen voor me. De eerste kan maar niet kiezen met welke broodsoort ze haar man thuis zal verrassen. Geen probleem, accepteren, niet iedereen kiest vlot. En intussen kan ik toch alvast mijn bestelling in het hoofd prenten. Ha, de twijfelaarster is vertrokken. Nu die andere klant nog en dan ben ik aan de beurt. Ze raakt met de verkoopster in gesprek en beiden babbelen rustig over een gezamenlijke kennis die ziek op bed ligt. Opschieten, denk ik, hm, accepteren, zegt een ander in mij. Maar het wordt me toch te gortig en ik begin me te ergeren.
‘Mag ik tussendoor wat bestellen?,’ vraag ik.
‘Als u aan de beurt bent,’ zegt de verkoopster en kletst door alsof ik niet besta. Ik word boos en de ergernis neemt toe. Ik wil het niet, maar het gebeurt. Ik ben geneigd de winkel uit te lopen. Hebben ze nou niet in de gaten hoe ze met zichzelf bezigzijn? Mijn stemming daalt ver onder nul. Als ik eindelijk aan de beurt ben, flap ik eruit dat ik hier nooit meer kom.
‘Zoals u wilt, meneer, gewoon uw beurt afwachten.’ Als ik de auto instap, erger ik me aan mijn eigen gedrag, dat haaks staat op de mooie vreedzame stemming die ik tegen zonsopgang nog had.

Praktische filosofie Week 10

Datum: 06-03-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Verbitterd
Tijdens de meditatie op het vroege morgenuur komt spontaan de gedachte op dat de nachtelijke rust verkwikkend is. Ik sta stil bij het gevoel van uitgezuiverd te zijn, en niet langer bezwaard door de dag van gisteren, noch door wat zal komen. Op dit moment van de dag houden alledaagse problemen zich nog gedeisd. Kon het maar zo blijven. Bijna angstvallig houd ik mijn stemming vast om zo de zuiverheid die aan een zekere opgewektheid gepaard gaat, te bewaren.
In de loop van de dag krijg ik kiespijn. Net nu we vanavond uit eten zouden gaan.
‘Zal ik maar afbellen?,’ vraagt mijn vrouw bezorgd.
‘Ja, doe maar, met mij is toch niks te beginnen. Heb ik geen kiespijn, dan begint mijn maag wel weer op te spelen. Altijd wel iets met dat rotlijf.’
‘Nou nou, je klinkt wel erg verbitterd,’ zegt mijn vrouw. Ook dat nog, een verwijt dat ik mijn teleurstelling niet de baas kan en me door het geringste al laat verbitteren. En dan realiseer ik me verschrikt de meditatie van vanmorgen, waarin ik stilstond bij de zuiverheid waarin van verbittering geen sprake kon zijn. En nu toch verbitterd, verlamd door vroegere ervaringen en gefrustreerde verwachtingen! Ik kan er net zo goed oog voor hebben dat mijn vrouw zich liefdevol om mij bekommert. Bij haar geen verbittering door de teleurstelling dat ons etentje niet doorgaat. Zij leert mij meer dan mijn ‘verheven’ meditatie van vanmorgen.

Praktische filosofie Week 9

Datum: 27-02-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Souwelen
Tijdens de meditatie ging mijn gedachte uit naar de betekenis van innerlijke stilte. Gesproken woorden krijgen meer inhoud als zij uit die stilte voortkomen. Zelfs grappen en vrolijke gesprekken ontlenen intensiteit aan die innerlijke stilte. Een mooi thema om vandaag proberen toe te passen. Tijdens het wandelen temper ik mijn gedachten en zelfgesprekken om tot diepe stilte te komen.
Opgewekt kom ik thuis en drink samen met mijn vrouw een kop koffie voordat ik op mijn kamer aan het werk ga. In mijn vermeende stemming van stilte, ontvallen mij de woorden als uit een opengedraaide kraan. Ik babbel over alles en nog wat, totdat mijn zwijgende vrouw opmerkt dat ik niet zo moet souwelen. Godallemachtig, ik zit al een half uur onbenullig te kletsen, onzinnig te zwetsen over het weer van vandaag en de afgelopen weken. Het houdt niet op. Mijn gedrag verhoudt zich niet tot wat mij tijdens de meditatie bewust werd. Laat ik liever minder hoogdravende gedachten hebben en er in het alledaagse leven op letten, dat ik door mijn gesouwel de ander vermoei of verveel en tot last ben.

Praktische filosofie Week 8

Datum: 20-02-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Zich laten afleiden
Tijdens de meditatie realiseerde ik me dat de aandacht die ik aan mijn eigen zielenroerselen geef, van eenzelfde intentie zou moeten zijn als de aandacht die ik aan een ander geef. Zeker wanneer daarop een appèl wordt gedaan. Jezelf daarbij buiten spel of minstens dan toch tussen haakjes zetten. Het lijkt me een goed voornemen voor vandaag. Een goeie reden ook om halverwege mijn ochtendwandeling het café in te stappen. Binnen de kortste keren ben ik in gesprek met een bekende van me uit het dorp.
‘Hoe is het?,’ vraag ik. Hij begint zijn verhaal en komt langzamerhand meer op dreef (er zit immers een goeie luisteraar voor hem). Plotseling zie ik aan een ander tafeltje een oude wandelmaat. Lang geleden dat ik hem zag. Hoe zou het met hem zijn? Hij lag half in scheiding bij onze laatste ontmoeting.
‘Hoe zou ik dat het beste kunnen aanpakken?,’ vraagt mijn dorpsgenoot tegenover me. Oei, ik ben de draad van zijn verhaal kwijt.
‘Hoe bedoel je?,’ probeer ik.
‘Nou, waar ik het over heb, hoe zou jij dat aanpakken?’ Ik kan mezelf wel voor het hoofd slaan. Ik zou niet weten wat hij bedoelt. Ben d’r weer ingetuind: me laten afleiden, te weinig echte aandacht gegeven. Teveel door mijn eigen nieuwsgierige gevoelens laten leiden. Bovendien valt het mijn gesprekspartner zwaar tegen, dat ik ben afgehaakt. Nu ja, de ochtendmeditatie heeft me in ieder geval bewust gemaakt dat er veel aan mezelf valt te sleutelen. Het valt niet mee om een echt aangenaam mens voor een ander te zijn.

Praktische filosofie Week 7

Datum: 13-02-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Kleineren
Het was een mooie gedachte te beseffen dat we deel uitmaken van alle leven in het universum. De verbondenheid met elkaar, niet alleen als mensen onderling, maar ook door de inworteling in het planten- en dierenrijk. De gedachte dwong me tot een voornemen bescheiden te zijn en liefdevol met al wat groeit, bloeit en leeft om te gaan. Zelfs het idee dat alles in de wereld van levende wezens hiërarchisch is geordend, ebde weg. Daar kon ik het de komende dag mee doen.
De gedachte helpt me om met uiterste zorgvuldigheid de buxusstruik te snoeien en het verdorde blad van planten weg te halen om het nieuwe leven meer kans te geven. Met de glimlach nog op mijn gezicht kom ik weer het huis binnen.
‘Wat ben je vrolijk vandaag,’ zegt mijn vrouw opgewekt. Hoezo vrolijk, denk ik.
‘Ach, dat begrijp jij niet zo makkelijk. Jij bent alleen maar bezig met huishoudelijke dingen.’
‘Ja, wie zou het anders doen?’ Als door de bliksem getroffen, besef ik dat mijn opmerking de ander heeft weggezet, omlaag geduwd, vernederd en gekleineerd. Mijn gedrag staat haaks op wat mij vanmorgen nog tijdens de meditatie overkwam. De leerschool van de alledaagse levenspraktijk is indringender dan waartoe mijn geest in staat is. Het zou voor de ander aangenamer zijn, als ik meer respect zou tonen. Wie ben ik in godsnaam om me in mijn fraaie gedachtespinsels boven de ander te verheffen?

Praktische filosofie Week 6

Datum: 06-02-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Dramatiseren
Vanmorgen dacht ik na over het advies van alle goeroes: leef in het nu. Ik moet me niet bekommeren om wat is geweest en me niet druk maken over wat komt. Er viel een ballast van me af. De overweging maakte me vrij. Ik nam een voorbeeld aan mijn hond: altijd vrolijk omdat hij niet aan gisteren denkt en hij zich geen probleem maakt dat zijn leven gauw voorbij zal zijn. Ik hoorde hem aan mijn gesloten kamerdeur snuiven en wist dat hij blij zou kwispelen als hij me daarna zou zien. Leven in het nu zou de oplossing zijn om niet langer bezwaard door het leven te gaan. Toen begon de dag.
Ik probeer de nu-gedachte vast te houden. Tot het middaguur lukt het heel goed. Dan ineens, voel ik me koortsig. Gatver, daar heb ik nu helemaal geen zin in. Uit ervaring weet ik dat de koorts zal oplopen. Dat wordt weer een paar dagen op bed liggen. Dat te weten dwarsboomt al mijn plannen. Ook besef ik dat ik voor mijn huisgenoten dan niet te genieten ben en er gauw een ruziesfeer zal ontstaan. Ineens dringen zich voorbije ervaringen aan me op en ook de verwachting hoe de komende tijd zal verlopen, bederft mijn humeur. Ik heb nog net de moed mijn ochtendoverwegingen met de gevoelens van dit moment met elkaar te verbinden. In een flits zie ik in dat ik niet meer te doen heb dan het koortsig gevoel te accepteren in plaats van dat gevoel door herinnering en verwachting te dramatiseren. Wie weet geeft dit inzicht me totaal nieuwe ervaringen. Maar zelfs die hoopvolle verwachting laat ik varen en voel me daar ondanks de koorts goed bij. Mijn hond geeft me kopjes.

Praktische filosofie Week 5

Datum: 30-01-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Geen zin
Het was vanmorgen niet moeilijk om een onderwerp voor meditatie te vinden. Een ijzig koude wind joeg door het slaapkamerraam. Reden om me dieper onder het dekbed terug te trekken, terwijl ik bijtijds had willen opstaan. Nee, geen zin. Dan begon het in mijn hoofd te spoken. De ervaring had uitgewezen: hoe langer blijven liggen, des te minder energie door de dag heen. Met een wilde zwaai sloeg ik het dekbed van me af en stond op.
Zittend op het meditatiekussen richtte ik de aandacht op twee steeds terugkerende bewegingen in mezelf. De ene is toegeven aan gemakzucht en aan wat aangenaam aanvoelt. De andere beweging in de tegenbeweging daarvan: luisteren naar een stem in mezelf die het goede met me voor heeft. In dit geval: opstaan omdat ik uit ervaring weet dat blijven liggen tot meer ellende leidt dan de ellende van het opstaan. Het was een vruchtbare meditatie. De toon van de dag leek me gezet.
Maar dan ineens: ik heb geen zin om voor een wandeling de deur uit te gaan. Hartstikke koud, een ijzige wind. Ik blijf lekker op mijn kamer. Of nee, toch niet. Ik trek mijn jas aan en loop naar buiten. Gatver. Geen zin. Doorlopen. Mijn wangen doen pijn van de striemende wind. Er is geen gedachte, alleen lopen. Langzamerhand verdwijnt het verzet en wordt het lopen aangenaam. Zo aangenaam dat ik mijn voorgenomen wandeling uitbreid. De warmte in mijn lijf straalt door naar mijn huid die aan de koude blootstaat. Mijn wangen gaan gloeien. Vanuit mijn voeten voel ik de warmte opstijgen. Hoe kon ik hier toch aanvankelijk geen zin in hebben? De lusteloosheid is verdreven. De meditatie was maar een schijnvertoning. De praktijk heeft haar ingehaald. Met ongekende energie ga ik bij thuiskomst op mijn kamer aan de slag met mijn werk.

Praktische filosofie Week 4

Datum: 23-01-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Omgaan met negatieve emoties
Negatieve emoties zijn als taaie stroop over de geest die daardoor in zijn werking vertraagt en pasteus wordt: een taaie brei zonder sprankeling. Door jaloezie en verveling bijvoorbeeld raakt de geest onvrij, verliest hij zijn levendigheid en is hij niet in staat zich van de bezwarende emoties los te maken. Een vicieuze cirkel waar ik uit zal moeten zien te komen, want het is de geest zelf die zich van de negatieve emoties zal moeten bevrijden. Het verlangen naar die vrijheid is op zich ook een emotie, die dan wel niet negatief is, maar toch ook min of meer belastend kan worden. Het is daarom praktischer om me niet van de negatieve emotie te willen ontdoen, maar om er op toe te zien hoe zij in me werkt. Daardoor hervind ik een nieuwe vorm van vrijheid van geest.
Een andere mogelijkheid is om mijn geest anders te oriënteren. Niet langer op de emoties, maar op het vermogen om - waarbij dan ook - stil te kunnen staan. Dat kan bijvoorbeeld tijdens meditatie.
Een derde mogelijkheid is om de dingen van alledag te doen: werken, wandelen, het huis schoonmaken. Doorgaan en negeren van wat er tijdens die bezigheden niet toe doet.
Een vierde mogelijkheid is om er op te letten hoe ik voor anderen een aangenaam mens kan zijn. Vooral erop letten, dat ik mijn negatieve stemming niet direct als oorzaak voor een mogelijk stroeve omgang met anderen zie.

Praktische filosofie Week 3

Datum: 16-01-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

‘Het zal wel weer aan mij liggen’
Het had een leuke avond moeten worden. Verschillende mensen uit de buurt uitgenodigd om te eten. Mijn vrouw had de tafel met het mooiste servies gedekt en een heerlijk diner bereid, dat ook goed oogde. Maar de sfeer was om te snijden. Niet lachen, geen complimenten aan de gastvrouw, nauwelijks of niet praten. ‘Een mislukte avond,’ zucht mijn vrouw. Mijn eerste reactie daarop is: ‘Het zal wel weer aan mij liggen.’ Ik schrik van mijn eigen opmerking, omdat ik vanmorgen vroeg in alle stilte mijn overwegingen uitgingen naar: ik ben die ik ben, niet mooier voorgesteld, niet minder, terwijl binnen- en buitenwereld samenvallen en mijn gedrag door directheid en spontaniteit wordt getypeerd. Dat waren mijn gedachten. En nu zeg ik plots en voor mezelf onverwacht: het zal wel weer aan mij liggen, dat de bijeenkomst een fiasco is geworden. Overweging en levenspraktijk lopen uiteen. Door valse bescheidenheid. Ik hoef me immers niet voor de geïnhibeerdheid van mijn gasten verantwoordelijk te voelen. Het heeft geen zin om te zeggen dat het wel aan mij zal hebben gelegen. Beter had ik mijn ochtendgevoel van spontaniteit moeten vasthouden.

Praktische filosofie Week 2

Datum: 09-01-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Verwijten
De stilte en de rust op deze morgen dringen diep in me door. Het eerste licht van de dag vermengt zich met de vroege vogelgeluiden, als zuivere penseelstreken op een leeg blad papier. De toon van de meditatie is gezet: zuiverheid, ontvankelijkheid en openstaan voor elk geluid dat mijn hart raakt. Elk woord komt bij me binnen als geschreven door degene die mij liefheeft. Alleen de woorden al: ontvankelijkheid, begrip, waardering brengen me in een alles overheersende tolerante stemming. Hoelang heb ik zo in stilte kunnen vertoeven?
Na beëindiging van de ochtendsessie begint de dag. Ik ga boodschappen doen in het dorp en leg thuis alles op het aanrecht in de keuken.
‘Je bent het brood vergeten. Nu moet ik zelf toch nog langs de bakker.’ Ach, wat stom van mij. Ik ben teveel met mezelf bezig. Elke keer weer opnieuw. ‘Ja, sorry, hoor.’
‘Denk dan toch wat meer na.’
‘Nou zeg, jij verwijt me altijd dat ik met mezelf bezig ben...’ Gatver, ik gebruik het woord verwijt. Een woord dat de dood in de pot is voor een open gesprek. Verwijt. Terwijl ik vanmorgen nog de woorden ontvankelijkheid en begrip mijn hart openenden. Waarom niet in plaats van verwijt de opmerking tot me laten komen en de waarheid ervan tot me laten doordringen? Nu duw ik mijn gesprekspartner weg door het woord verwijt te gebruiken, terwijl ik verzuim de inhoud tot me te laten doordringen. Beter is het om het woord verwijt maar te schrappen.

Praktische filosofie Week 1

Datum: 02-01-2010

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Gebrek aan inleving
Ik had me verheugd op de ontmoeting met een oude bekende, met wie ik jaren geleden vertrouwelijk omging. Bij het handen schudden, vroeg hij vroeg al direct hoe het met me was. De laatste tijd met werk en gezondheid gelukkig goed. In plaats van op te merken dat het dus ook lange tijd niet goed met me was gegaan, nam hij het gesprek over en manoeuvreerde hij me in de rol van luisteraar. Natuurlijk stelde ik hem bij het aanhoren van zijn levensverhaal verschillende vragen en liet ik blijken in hem geïnteresseerd te zijn. We namen afscheid. Pas toen realiseerde ik me, dat hij van mij vrijwel niets te weten was gekomen. Na de gebruikelijke beginvraag verder geen belangstelling meer.
Het gebeurde hield me enige tijd bezig. Steeds meer begon me op te vallen dat in gesprekken mensen al heel gauw het heft in eigen handen nemen. Niet naar de ander luisteren, laat staan zich in hem inleven, maar vrij snel met het eigen verhaal op de proppen komen. Het is de dood voor wat echte vriendschap zou kunnen betekenen. Daarom wijdde ik vanmorgen mijn meditatie aan inleving in de ander en kwam erachter, dat mijn negatief oordeel over anderen ook te maken heeft met gebrek aan inleving. Ineens begon ik te begrijpen dat mijn vroegere vriend begrip en waardering nodig had, waaraan ikzelf zo’n behoefte had.

Praktische filosofie Week 53

Datum: 26-12-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.
Zie onder links ook mijn andere sites:
guusmartens.nl
chinesegeneeskundeboeken.nl

Achterbaksheid
Geheel spontaan ging mijn aandacht uit naar eerlijkheid en zuiverheid van geest, open naar de ander, open naar mezelf alsof alle geheimen zich tijdens mijn zit op het meditatiekussen prijsgaven. Ook de wereld straalde in me door, geheel onbevangen voelde ik me, meer schim en geest dan als wie ik mezelf doorgaans ervaar. Het was een mooi begin van de dag, die ik daarna welgemoed instapte...
De telefoon gaat over. Een vriend vraagt me mee te gaan naar de stad. Hij heeft op het internet achterhaald, dat er nog n exemplaar van een door hem allang gezocht boek bij een antiquariaat ligt. Het flitst door mijn hoofd dat ik ook al jaren naar dat boek op zoek ben. Ik zeg mijn vriend, dat ik vandaag nog verplichte bezigheden heb. Dat is een leugen. Ik bel het antiquariaat en vraag om dat boek voor mij te reserveren en dat ik het morgen kom ophalen. Ik weet dat mijn vriend voor niets naar de stad gaat. Mijn aanvankelijke glundering gaat langzaamaan in zelfverwijt over. Wat ben ik een achterbakse klootzak. ’s Morgens schijnheilig mediteren over eerlijkheid en openheid naar alles en iedereen en nu dit. Mijn meditatie staat haaks op het leven van alledag. Alle ochtendoverwegingen zijn nodeloos geprevel als ik niet eerst gewoon als fatsoenlijk mens kan leven.

Praktische filosofie Week 52

Datum: 19-12-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.
Zie onder links ook mijn andere sites:
guusmartens.nl
chinesegeneeskundeboeken.nl

Zelfverdediging
Ik voelde me door een opmerking van een ander beledigd. Het kwetste me zo dat ik me ging verdedigen. Maar wat verdedigde ik eigenlijk, vraag ik me nu af? Niet meer dan het geschonden beeld van mezelf. En hoe is dat zelfbeeld dan? Als een naarstig uit de grond gestampt mooi stukje architectuur, dat me langzaamaan aanzien heeft gegeven. Ik koester dat beeld, want het houdt me in de goegemeente overeind. Maar wat nu, als ik me zomaar laat beledigen en het beeld van mezelf laat onttakelen? Wat blijft er dan nog van mezelf over? Niets meer dan ‘pure naaktheid’ zoals ik ben geboren. Enerzijds schaam ik me voor wat er van me overblijft. Anderzijds houd ik me ook bezig met de vraag wat eigenlijk de meerwaarde is om naaktheid van ‘aankleding’ te voorzien. Het levert alleen maar uiterlijkheid of aanzien op. Daarmee fop ik anderen en natuurlijk ook mezelf. Mijn leven lijkt uit niets anders te bestaan dan schijn ophouden. Zou ik al de energie die daar in gaat zitten, niet beter kunnen gebruiken om te zijn wie ik in wezen ben? Dat zou me wel meer rust en kalmte geven en vooral ook ontspanning. Misschien word ik wel een aangenaam mens.
Hoe zal ik dat aanpakken? Wat kan ik doen in plaats van mezelf te verdedigen? In bescheidenheid en verdraagzaamheid eerst eens bekijken of er geen grond van waarheid zit in wat ik als belediging beschouwde. Dan blijf ik meer bij mezelf. Wie zou er trouwens te voorschijn komen als ik mezelf ben? Ik zou het niet weten. Het is afwachten. Is het eigenlijk wel belangrijk te weten hoe anderen me zien? Want door dat te willen weten pimp ik mezelf toch weer op en ben ik alweer niet wie ik in wezen zou willen zijn.

Praktische filosofie Week 51

Datum: 13-12-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.
Zie onder links ook mijn andere sites:
guusmartens.nl
chinesegeneeskundeboeken.nl

Kort lontje
Vanmorgen had ik een uitzonderlijke ervaring tijdens de meditatie. Na enkele energetische oefeningen strekte ik, zittend op het meditatielussen, mijn rug. De optimale strekking kostte me wat moeite, maar een innerlijke stem fluisterde me in: heb geduld met jezelf, en mededogen, ook met jezelf als het niet direct lukt. En warempel, de strekking werd vorstelijk. Vervolgens ging mijn aandacht uit naar het geduldig zijn, juist ook in situaties die tot het tegendeel aanleiding geven. Mijn ademhaling vertraagde en verdiepte zich spontaan op het ritme van langzaam voorbijglijdende wolken voor de opkomende zon. Uren zou ik in deze houding van lijf en geest willen blijven vertoeven, met alle geduld van de wereld. Maar aan alles komt een eind. Dus stond ik op, ruimde bedaard mijn kussen op en verliet de kamer.
‘De kraan lekt en de zakken met tuinafval moeten naar de stort,’ hoorde ik een stem vanuit de keuken. ‘Wat ben je weer aan het teuten vanmorgen.’ ‘Mag ik alsjeblieft ook wat tijd voor mezelf,’ reageerde ik fel.
‘Nou zeg, jij hebt ook een kort lontje. Ik ben de hele morgen al aan het sjouwen.’ Kort lontje, zei ze. Net tegen mij, die over geduld had gemediteerd. Wat heeft zo’n meditatie voor zin, als ik niet wat aardiger kan reageren op een reëel verzoek van mijn vrouw. Ik nam me voor om meer rekening met anderen te houden en prikkelbaarheid te vermijden, zodat we later op de ochtend met plezier samen koffie zouden kunnen drinken.

Praktische filosofie Week 50

Datum: 05-12-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.
Zie onder links ook mijn andere sites:
guusmartens.nl
chinesegeneeskundeboeken.nl

Treiteren
Ik kan wel over Universele Liefde mediteren, maar het is misschien zinvoller om eens stil te staan bij de alledaagse praktijk daarvan: hoe mijn liefde te uiten door ervoor te zorgen dat mijn medemens een prettige dag heeft. En mocht de ander het innerlijk koud hebben, ervoor te zorgen dat hij door mijn warme aanwezigheid weer op temperatuur komt. De gedachte windt me op. En zo verwijl ik met gesloten ogen in deze positieve gedachte en laat ze diep in me doordringen. Maar het is de kunst de gedachte ook ten uitvoer te brengen.
Het lukt die ochtend. Het is ook niet moeilijk, moet ik bekennen, want ik ben deze morgen alleen thuis. Op een onverwacht moment verschijnt er een e-mail op het scherm. Een bericht van een familielid. Een late reactie op een spontaan bericht dat ik hem eerder deze week stuurde. Dat ik niet onmiddellijk iets terughoorde, stoorde me. Ik lees het bericht. Geen enkel excuus voor de late reactie. Wel een vraag en of ik die per omgaande wil beantwoorden. O nee, denk ik, ik zal hem hebben. Ook een paar dagen laten wachten. In mijn onschuld vertel ik het voorval ’s middags tegen mijn vrouw. ‘Treiterkop,’ zegt ze. Ze heeft gelijk. Kleine pesterijtjes om de ander te kwetsen. Wat heeft dat nog met de praktijk van Universele Liefde te maken?

Praktische filosofie Week 49

Datum: 28-11-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.
Zie onder links ook mijn andere sites:
guusmartens.nl
chinesegeneeskundeboeken.nl

Rigiditeit
Als uitgangspunt voor mijn meditatie nam ik ‘plooibaarheid van de geest.’ Mijn geest heel soepel van het een op het ander kunnen overgaan. Dit in tegenstelling tot concentratie. Geen concentratie op n object, maar nu eens aandacht schenken aan het waxinelichtje voor me, dan weer naar de paarden in de wei in de verte, van de wolken die langs het hoge zijraam voorbij glijden naar de boekenkast onder het raam. Het was een verhelderende ervaring, zo met je eigen geest te kunnen spelen, de plooibaarheid ervan te kunnen ontdekken.
Maar kom op, we gaan weer aan de slag. Een nieuwe dag ligt open voor me. Het regent. Ik neem me voor om een voorleesverhaal voor mijn kleinkind te schrijven. Voor haar verjaardag. Dat zal zij , maar ook haar moeder leuk vinden. Net als ik bezig ben, gaat de telefoon. De buurman vraagt of ik hem wil helpen met snoeien en daarna alles naar de stort brengen. Gatver, ik ben net lekker bezig. Ik spreek af om tegen het eind van de middag te komen. Het duurt even voor ik weer met aandacht aan het verhaal bezig ben. Dan komt mijn vrouw mijn kamer binnen. Of ik het pas aangekochte schilderij wil ophangen.
‘Nee, nu niet, ik ben net zo lekker bezig.’ Het stoort haar dat ik niet even tijd voor haar neem.
‘Je bent altijd zo rigide.’ Rigide? Het woord plotst in mijn gemoed. Ik ben rigide, maar zwijmel wel weg in een meditatie over plooibaarheid. Wat heeft zo’n overweging voor zin, als ik in mijn praktisch leven rigide ben? Niets. Ik zal eerst mijn rigiditeit moeten loslaten om zinvol over plooibaarheid te mediteren. Beter een aangenaam mens te zijn dan iemand die elke morgen trouw mediteert. Elke morgen? Is dat ook niet een beetje rigide?

Praktische filosofie Week 48

Datum: 21-11-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Verveling
Op mijn meditatiekussen concentreer ik me op innerlijke leegte. Natuurlijk word ik door allerlei beelden en gedachten lastig gevallen. Maar met enig geduld worden de aanvallen minder heftig. Nee, ik volg de gedachten niet, deze keer. Want waar gedachten zijn, ben ik niet leeg en is mijn geest vol. Ik schud de gedachten ook niet van me af. Want door die noeste arbeid zou mijn geest ook niet leegraken, maar vol zijn van het verzet tegen de gedachten. Ik doe dus niets en langzaam word ik steeds meer leeg. In die fase vertoef ik nu. Het is goed zo. Ik rek me uit en sta op om de dag te beginnen. Het regent, het is beter om thuis te blijven. De dag ligt open voor me. Maar wat te doen? Er overvalt me plotseling een gevoel van verveling, een troosteloze verveling en lusteloosheid, een innerlijke leegte, alleen gevuld met een gevoel geen enkele band met welke bezigheid dan ook te hebben. En rot gevoel, vol negativiteit en zinloosheid. ‘Doe toch eens wat,’ zal mijn vrouw straks zeggen, als ze me lusteloos op de bank ziet hangen. Hoe is het toch mogelijk dat ik tijdens de meditatie alle mogelijke moeite deed om me leeg te maken - wat een goed gevoel gaf - en nu ik spontaan leeg ben, voel ik me rot. Leegte en verveling. Echte leegte dynamiseert, verveling slaat lam. Een taaie stroop rolt over het strand van mijn geest uit. Ik adem nauwelijks, merk ik nu. De gedachte dat mijn hersencellen geen zuurstof krijgen geeft een positieve impuls. Dat beetje denken maakt me wakker. Het meest typerende voor verveling is, dat je de banden met alles om je heen verliest, zelfs met gedachten. Daarom was die kleine gedachte een prikkel om langzaam aan weer tot mezelf te komen. De stroperige massa in mijn kop wordt weer vloeibaar. Met een paraplu ga ik de deur uit. De dag ligt open voor me.

Praktische filosofie Week 47

Datum: 14-11-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Zeuren
Door het raam van mijn kamer valt het licht nog aarzelend naar binnen. Over de velden dralen slierten mist, maar die zullen het binnen enkele ogenblikken moeten opgeven. De zon breekt door. Het wordt een mooie herfstdag. De ochtend vervult me. Ik sta stil bij deze ervaring en ik ben me ervan bewust. De nacht gaat via de ochtend in de dag over. Een leuke dag. We gaan in Lier onze koffie drinken en halen een vriendin op, die anders ook maar alleen thuis zit en zich daarom vaak verveelt, belde ze gisteren. In de auto mag ze als gast voorin zitten. Ze is stil. We moeten een klein stukje grote weg op.
‘Gatver,’ zegt ze, ‘file. Ook dat nog.’
‘Maar het is toch een mooie dag vandaag.’
‘Dat mag ook onderhand wel na al die regen van de afgelopen dagen.’
Dan is het weer even stil.
‘Kan die rugleuning iets naar voren. Zo krijg ik pijn in mijn nek.’
‘Natuurlijk. Doen we even.’
Ze heeft een zuinig mondje, klaar om te zeuren. Door te zeuren ben je onaangenaam gezelschap, bedenk ik me. Zeuren maakt de sfeer stroperig, heel anders dan de mist die zachtjes door de warmte van de zon oploste. Laat ik tenminste voor mezelf proberen elke neiging tot zeuren onder de loep te nemen. Want zeuren verzuurt. Op verzuurde grond groeit alleen maar onkruid. Ik heb er moeite mee de sfeer tijdens de ochtendmeditatie vast te houden. Van de andere kant leer ik nu pas dat het belangrijk is om elke in mij opkomende neiging tot zeuren in gezelschap van anderen in de kiem te smoren.

Praktische filosofie Week 46

Datum: 07-11-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Verslaving
Vanmorgen had ik een fantastisch mooie meditatie, over onthechting. Geheel ontspannen op mijn meditatiekussen: adem in, adem uit. Bij het uitademen: laat alles los, je gespannen schouders, je krampachtige tong, alles los en nog losser, door niets gebonden door het leven gaan, nog meer los, geheel ontspannen zat ik daar. Kon het maar blijven duren, dat gevoel van totale onthechting. Oei, daar betrapte ik me op mezelf: kon het maar blijven duren, zong dat niet door mijn hoofd? Ook dat verlangen loslaten. Goed, heel goed. Hou dat vast. Nee, niet vasthouden, loslaten. Eindelijk werd het rustiger in mijn hoofd. Ik stapte op en ging wandelen. Mijn meditatiegedachten werkten door: onbevangen om me heen kijken. Het lukte even. Toen sloop heel langzaam aan het verlangen om een sigaar te roken bij me naar binnen...
Wat is er ook al weer fijn? O ja, straks een sigaar. Heerlijk die eerste trekken, die geur in de nog zuivere lucht van mijn kamer. Het verlangen wordt groter. Als ik dit pad neem, snij ik een stuk van het voorgenomen traject af. Het is immers al later in de ochtend dan ik dacht. Thuis ga ik onmiddellijk aan mijn werktafel zitten, zet de computer aan en kies uit verschillende dozen de meest verrukkelijke sigaar. Knip het vlammetje van de aansteker aan, zuig even en blaas dan een zachtgrijze, transparante wolk de kamer in. Die verrukkelijke geur. Er is nu niets anders meer dan genieten. In die ontspanning komt spontaan de herinnering aan de meditatie over loslaten en onthechten naar boven. Onthechten maakt vrij, maar het roken van een sigaar eveneens. Het eerste is een gedachte, het tweede een werkelijkheid. Bij nader inzien blijk ik evenzeer aan de gedachte als aan de sigaar verslaafd. Morgenochtend zal ik tijdens de meditatie stilstaan bij mezelf, niet als onthechte, maar als verslaafde.

Praktische filosofie Week 45

Datum: 31-10-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Jaloezie
Ik kan in de stress schieten als jaloezie me in beslag neemt. Ze is als een slang die me in de wurggreep houdt. Hoe meer pogingen ik doe om me aan haar te onttrekken, des te benauwender haar omstrengeling. De techniek van een slangenbezweerder is de slang met muziek als het ware te hypnotiseren, totdat zij ineen kronkelt en in haar slangenmand terug glijdt. Dat lukt de slangenbezweerder, omdat hij in zichzelf gelooft. Niet de slang heeft macht, maar hij heeft macht. Dat is de manier om van wurgende jaloezie af te komen: vertrouwen in mezelf hebben. Beseffen dat ik iemand ben die de moeite waard is. Als ik het niet van mezelf kan geloven, moet ik die gedachte maar als truc gebruiken. Mezelf inprenten dat iemand die zich de moeite waard toont, wordt begeerd. Met andere woorden, als ik de rollen omdraai, zal de jaloezie van me afglijden. Maar tijdens de stilte van de meditatie grijpt de jaloezie me in alle hevigheid aan. Op dat moment doe ik niet anders dan me ontspannen. Ik denk me in dat bij elke uitademing de ellendeling verdooft en voel dat hij langzaam van me afglijdt. Uiteindelijk kom ik als koning of koningin in de kosmos te voorschijn.

Praktische filosofie Week 44

Datum: 24-10-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Mopperen
Als ik mensen hoor mopperen, zullen ze er niet bij stilstaan wat dat voor negatieve invloed op anderen heeft en op de sfeer in de omgang met elkaar. Mopperen is als een grauwe dag. Je kunt nog beter hevig onweer met bliksem van een woedeaanval hebben, dan het gemieser van mopperen. Mopperen is minder fel dan kankeren, maar de sluimerende aanwezigheid van de mopperkont wordt onverdraaglijk. Het wekt bij de ander nog net geen boze reactie op, maar het draineert wel zijn energie. Wat mopperen bij een ander aandoet, doet dat in verhevigde mate bij de mopperaar zelf. Het komt voort uit ongenoegen in hemzelf over situaties buiten hem. Maar mopperen is geen manier om het ongenoegen te neutraliseren. Het ongenoegen zal beklijven en dringt steeds dieper naar binnen. Moet ik dan een oprisping van mopperen tegenhouden? Ja, net zoals ik in gezelschap ook geen boeren of winden laat. De vunzigheid van mopperen is net zo erg. Maar inhouden alleen is niet genoeg. Ik zal moeten nagaan waar het ongenoegen zit. En daarmee aan de slag gaan. Tenzij het mopperen uit gewoonte voortkomt. De meest simpele manier is dan om een glimlach op mijn gezicht te toveren. Die werkt als een zuiverend middel in de dorre poel van mijn geest, waardoor het water weer helder wordt. Of als een zon die de ochtendmist doorbreekt. Jammer is dat mopperaars nauwelijks van zichzelf weten dat ze mopperen. Als ik dan toch mediteer, kan ik mijn eigen gedrag eens onder de aandacht brengen. Dan heeft de meditatie werkelijk zin gehad.

Praktische filosofie Week 43

Datum: 17-10-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Niet kunnen luisteren
‘Mediteren, is dat niet veel met jezelf bezig zijn?’ Ja. En door dat te doen kom ik er juist achter, dat ik in het praktisch leven ook vaak met mezelf bezig ben. Dat is een vaak voorkomend verschijnsel. Iedereen kent het. Niets zo erg als om te merken dat de ander mijn gespreksonderwerp gebruikt om vervolgens over niets anders dan over zichzelf te praten. Na een poosje kom ik erachter dat ik alleen maar praatpaal was. Het voordeel van zo’n ervaring is, dat ik er zelf attent op ben om zo’n gedrag te vermijden. Het niet goed naar de ander luisteren wordt funest als ouders zo met hun kinderen praten. Kind of puber zal toch al vaak zijn gevoelens moeizaam onder woorden kunnen brengen. Als het kind bij zijn eerste pogingen daartoe onmiddellijk al in de rede wordt gevallen, gaat het heel snel en stotterend praten om stiltes te voorkomen. Want juist in die stiltes breken de ouders weer in. Nog haastiger en meer haperend, doet het kind nog een poging. Mislukt natuurlijk weer. En dan krijgt het tot overmaat van ramp te horen dat het niet zo moet stotteren. Voor die ouders zou het goed zijn te mediteren: bezig zijn met zichzelf om te ontdekken dat ze zichzelf maar beter opzij kunt zetten om zich des te beter in hun kind te kunnen inleven.

Praktische filosofie Week 42

Datum: 10-10-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Onbestemde gevoelens
Stel je voor dat je al jaren met mediteren bezig bent. Je kunt je aandacht geven waaraan je maar wilt. Het is rustig in jezelf geworden, nu ja, niet altijd, maar je geniet toch van innerlijke kalmte. En dan kan het je overkomen dat er binnen je algeheel gevoel van welbevinden haperingen zijn, van die onbestemde gevoelens. Bij nader inzien blijkt dat verdriet, angst, leegte of verveling te kunnen zijn. Je kijkt nog dieper in jezelf en je ontdekt dat die gevoelens niet alleen aan jezelf zijn gekoppeld, maar aan het zelf in relatie met een ander of anderen uit de nabije omgeving. Zelfs bekommernis om mensen uit een ver verwijderde omgeving of morele verontwaardiging om mensen die anderen onrecht en leed aandoen. Door te mediteren ben je in staat verdriet, angst en medegevoel in jezelf toe te laten en er stil bij te staan. Daarmee verdwijnen die negatieve gevoelens niet, maar ze worden mogelijk nu ingebed in een diepere ervaring van liefde en betrokkenheid op alles wat bestaat en hoe dat bestaat. Heel simpel gezegd: achter de wolken klaart ten alle tijden een helblauwe hemel. Maar wat hebben anderen aan jouw innerlijke ervaringen als je die niet in liefdevol en vriendelijk gedrag naar anderen weet om te zetten? Dat lijkt voor mietjes, maar het is pure kracht.

Praktische filosofie Week 41

Datum: 03-10-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Quasi-sociaal
Mensen die op feestjes en in het café het hoogste woord voeren, hebben de naam dat ze sociaal voelend zijn. Maar dat zijn ze niet altijd. Zeker niet als ze me toeschreeuwen: ‘Hee, wat ben je stil, doe ’s een beetje sociaal.’ Ik ben kennelijk sociaal als ik stevig meelach en mijn stem een bijdrage aan het groepskabaal levert, liefst met gebruik van armen en benen. Een stille figuur zegt uiteraard niet veel, maar wat hij of zij zegt lijkt weloverwogen te zijn. De woorden hebben het hart van een ander bereikt, nog voordat ze zijn uitgesproken. Want de ‘stille’ wil eerst bedachtzaam aanvoelen hoe zijn woorden bij een ander binnenkomen. Daarom is de stille echt sociaal: hij leeft zich in de ander in en is op hem betrokken. Natuurlijk staan in dit beschreven beeld de vermeende socialerik en de echt sociale karikaturaal tegenover elkaar. Alleen maar om te verduidelijken wat een sociaal voelend wezen is: weinig (kil) geschreeuw en veel (hart verwarmende) wol.

Praktische filosofie Week 40

Datum: 26-09-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Bemoeizucht
Het was een fantastische meditatie vanmorgen. Over een vrije geest, die steeds meer ruimte om me heen schept. Een ruimte waarin iedereen steeds meer zichzelf kan worden. Ontspannen loop ik mijn kamer uit. Met een glimlach nog op mijn gezicht kom ik de woonkamer binnen net op het moment dat mijn vrouw de zoldertrap oploopt. Wat moet die daar nou doen? Ze komt bijna nooit op zolder. Ik ga koffie zetten voor als ze weer beneden komt. Het duurt wel lang. Aan de zoldertrap roep ik waar ze blijft, de koffie is klaar. Ze komt naar beneden.
‘Wat deed je daar nou op zolder?,’ vraag ik.
‘Ik zocht iets.’
‘Wat dan?’
‘Wat kan jou dat nou schelen.’
‘Mag ik dat dan niet weten?’
‘Hè, laat me toch.’ Het samen koffiedrinken had zo ontspannen kunnen zijn. In een sfeer die ik tijdens de meditatie nog wist op te roepen. Er is niets meer over van het scheppen van geestelijke vrijheid. Ik ben gewoon een ordinaire bemoeial. Door zo te overwegen krijgt mijn meditatie toch een beetje meer betekenis.

Praktische filosofie Week 39

Datum: 19-09-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

De prikkel van de sensatie
Gesprekken in gezelschap krijgen vaak een bijzondere prikkel als er over anderen wordt gesproken. Ik bedoel niet direct roddelen, maar een enigszins sensationeel en opwindend gevoel als er verteld wordt dat het iemand in een bepaald opzicht niet helemaal goed gaat. Een basisschoolleerling laat haar moeder - terwijl ik deel uitmaak van de visite - een mooie cijferlijst zien. De moeder vraagt haar zoontje onmiddellijk wie de slechtste in de klas was? Het scheelt niet veel of ik zou haar horen zeggen: ‘Net goed. De moeder van dat jong schept altijd zo over hem op, net goed, dat hij zo slecht scoort.’ Het erge is dat ik mezelf erop betrap, dat dergelijke gesprekken iets prikkelends hebben. Ze houden de gemoederen van het gezelschap wakker en stimuleren tot meer sensationele berichten. Maar eigenlijk wil ik daar toch niet aan meedoen. Helaas ben ik niet bij machte om het gespreksniveau een andere wending te geven, een gesprek dat van meer bekommernis om anderen getuigt. Het enige wat ik nu zou kunnen doen is te zeggen wat er in mijn hoofd omgaat. Maar dat gebeurt niet. Het lijkt allemaal wat overgevoelig. Maar ik voel aan dat de wereld er anders zou uitzien als men minder behagen zou scheppen in wat bij anderen niet helemaal goed gaat. Want wat hier op kleine schaal gebeurt, vind je terug op mondiaal niveau: behagen scheppen in westerse welvaart, die des te beter tot uitdrukking komt in vergelijking met armoe in andere landen.

Praktische filosofie Week 38

Datum: 12-09-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Waarheid of respect
Vanmorgen mediteerde ik over oprechtheid, waarachtigheid en spreken van de waarheid. Zelfs mijn lijf was glashelder en doorzichtig. Maar nu praktisch. Er valt een brief van de fiscus op de deurmat. Een boete van een paar duizend euro. Zal ik het mijn vrouw vertellen? Ze zal nerveus worden en vannacht slecht slapen. Ik heb het goede met haar voor. Maar als ze er achter zou komen dat ik iets verzwijg, zou ze zich misleid voelen. Dat is voor haar misschien nog erger dan slecht slapen. Dus ik vertel haar van de fiscus, want ik heb het goede met haar voor. Het gaat dus niet zozeer om waarachtigheid, maar om respect voor de ander.

Praktische filosofie Week 37

Datum: 05-09-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Nijd
Uit nijd een beetje wraak nemen. Hoelang is het al niet geleden dat zij iets van zich heeft laten horen? Ik mail haar niet, want ik heb haar het laatst een mail gestuurd. Dan moet ze het maar eens voelen, hoe het is om op een leeg scherm te kijken. Het is een kleine wraakneming. Helemaal in tegenstrijd met mijn voornemen tijdens mijn ochtendmeditatie om mijn medemens vriendlijk tegemoet te treden. Die mooie gedachte doorstraalde me en voelde goed aan in die ontspannen houding van de meditatie. En nu neem ik wraak. Voel me pissig omdat ze niets laat horen. Nijdig druk ik met de muis de outlook van het scherm weg.
Wat is nijd? Helpt nijd me verder? Het geeft een onbehaaglijk gevoel. Ik wil er eigenlijk wel van af. Mijn rechterhand omklemt de muis nog steeds. De outlook springt weer op het scherm. In mijn kop draai ik 180 graden om. Ik mail haar. Weg is het nijdgevoel. Ik ben er van af. Maar het zou mooier en aardiger van mezelf zijn, als ik zou hebben gemaild om haar een plezier te doen en minder om van mijn nijdgevoel af te komen. Hee, ze mailt onmiddellijk terug, haar internet lag eruit. Verdomme, ook nog voor niks nijdig geweest. Eikel, die ik ben. Weer ben ik nijdig, maar nu op mezelf. Morgen proberen te mediteren over vrede in eigen hart. Langzamerhand kom ik wel verder door mijn meditatie met de praktijk van het alledaagse leven te verbinden.

Praktische filosofie Week 36

Datum: 29-08-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Smaad
Je hoeft een ander niet altijd op een ongezouten manier de waarheid te zeggen. Die waarheid over een ander betreft dan meestal gedrag of een eigenschap die minder prettig is. Je kunt dat ook op een aardiger manier doen en je vriend of vriendin uit liefde of mededogen erop wijzen dat hij of zij zich in gezelschap niet altijd even complimenteus gedraagt en dat zo’n gedrag voor een ander pijnlijk kan zijn. Je hebt het goed met hem of haar voor, dus wijs je op het onvolkomen gedrag om te voorkomen dat andere mensen je vriend of vriendin om hun onhebbelijk gedrag gaan mijden. Anders wordt het, als je iemand de waarheid vertelt om hem of haar te kwetsen of af te straffen. In zo’n geval spreekt men van smaad: iemand de waarheid vertellen om te kwetsen. Je voelt bij jezelf goed aan of de boodschap uit smaad of liefde voortkomt. Je kunt een smadelijke houding omzetten in een liefdevolle houding. Erger wordt het, als jezelf niet meer in de gaten hebt dat je tegenover anderen smadelijk bent. Dan ga je bij hen door voor een onaardig persoon. Dat is dan nog tot daaraantoe. Wat je op den duur zal gaan missen is innerlijke warmte, die het leven - zeker ook voor jezelf - glansrijker maakt en die je ten tijde van stress en spanning makkelijker helpt om weer tot ontspanning te komen.

Praktische filosofie Week 35

Datum: 22-08-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Rekening houden met elkaar
Je bent al gauw een aardig mens als je anderen niet kwetst. Tijdens de ochtendmeditatie bruiste het van liefdevolle aandacht voor mijn naasten, de medemens in het algemeen, voor alles wat leeft in de natuur. Ik nam me voor wespen aan de tuintafel in een glas te vangen en tussen de struiken los te laten. Vervolgens streelde ik mezelf door te beseffen dat ik zelfs onkruid met enige wroeging uit de borders wegruk. De dag kon beginnen...
Het was een mooie dag. Tegen het einde van de avond klaagt mijn vriendin over opkomende hoofdpijn. H , wat is dat nou vervelend. Zo’n dag zou je toch anders willen be indigen. Ik leg mijn hand op haar hoofd. Ze wimpelt me af. Nu niet. Nee, natuurlijk niet, zeg ik korzelig en ik besef dat ik op dit moment geen aardig mens ben, dat mijn gedrag lijnrecht tegenover de ochtendmeditatie staat. Drift en hormonen slaan toe in weerwil van de reine geest van de ochtend. Nog in mijn eentje op de bank in de woonkamer is mijn avondoverweging van meer praktische aard: natuurlijk moet ik me meer inleven in de ander, rekening houden met gevoelens van de ander, eigen behoeften minder laten tellen, zeker als ik zo vaak tegen haar zeg, dat ik van haar hou. Nu kun je laten blijken wat echte liefde inhoudt, tenminste toch een ander niet kwetsen in haar gevoel. Dan pas ben je een echt aardig mens en worden de ochtendmeditaties van meer betekenis.

Praktische filosofie Week 34

Datum: 15-08-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Soberheid
Tijdens de meditatie probeer ik alles los te laten en met mijn ogen dicht stel ik me voor alleen te geven, met name geven van liefde, vrede voor mijn naasten en uiteindelijke vrede aan alle mensen. En weer probeer ik - terwijl ik mijn spieren ontspan, mijn tong losjes in de mond houd - alles los te laten. Dan sta ik na enige tijd op en verlaat ik mijn kamer. Mijn geef-bereidheid wolkt nog om me heen. Daarna gaan we de stad in, winkelen. Al gauw komt mijn oude instelling van te begeren in me terug. In de boekwinkel ben ik niet te houden. Al die mooie aantrekkelijke omslagen. In kledingzaken ben ik al helemaal niet sober meer. Die prachtige trui is de mijne. Het deert me niet dat er thuis al twintig in de kast liggen. We hebben afgesproken op een bepaald uur elkaar weer te treffen en iets te drinken. Water zou genoeg zijn, maar met een dikke portemonnee wordt het een heerlijk drankje. Er is nu niets meer over van mijn instelling die ik tijdens de meditatie had, namelijk alles los te laten en me met alle mensen op aarde in liefde en vrede verbonden te voelen. De mij bekende en zo vertrouwde onrustige begeerte heeft zich opnieuw meester van mij gemaakt. Begeerte die om vervulling smeekt en het nog krijgt ook. En toch is soberheid niet per definitie saai, lees ik in boeken van wijze mensen. Integendeel, door soberheid, zeggen ze, wordt het smaken van de eenvoudige genoegens veel genuanceerder. Als ik me dat niet eigen weet te maken, is mediteren over ‘alles voor een ander over hebben’ weinig zinvol. Als ik in het alledaagse leven niet kan loslaten en sober zijn, wat heeft het dan voor zin op dieper niveau over ‘liefde en vrede voor mijn naasten’ te mediteren?

Praktische filosofie Week 33

Datum: 08-08-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Eerbied voor het leven
Je bent al gauw een aardig mens als je probeert jezelf en een ander niet te kwetsen. Eerbied hebben voor al wat leeft. De hond van de buren blaft. Die rothond, zeg ik dan. Het gevoel komt in me op en ik zeg het. Soms hoort niemand dat ik het zeg, andere keren wel. Dat heeft effect op de sfeer in huis, in anderen en in mezelf. Toch overvalt me door dat voortdurende gekef dat gevoel van irritatie. Van anderen hoor ik wel eens dat de muziek bij de buren niet te harden is. ‘Als ze daarmee niet ophouden, bel ik de politie.’ De sfeer in huis is grimmig. Toch zijn die gevoelens niet zomaar weg te drukken. Als je dat zou doen, komt je agressie er misschien op een ander moment weer uit. ‘Gooi het er maar uit,’ zegt de therapeut. Wat ook te proberen is het gevoel van ongenoegen even in je te laten, er geen of minder aandacht aan besteden. Grote kans dat de irritatie milder wordt. Ze is er nog wel en dat weet je ook, maar eigenlijk niet zo hevig meer in vergelijking met de sfeer die door geschreeuw wordt opgeroepen. Eerbied voor wat leeft. Gatver, de meeuwen hebben de tuinstoelen weer volgescheten. Even kalm blijven en kijken hoe mijn ongenoegen door mijn lijf giert. En daarna kalm constateren dat je de stoelen eerst moet schoonmaken voordat je er op gaat zitten. ‘Nee, wacht maar schat, ik doe het wel even.’ De sfeer is bewaakt, zelfs beter geworden door mijn vriendin het werk uit handen te nemen. ‘Hij is de laatste tijd zo evenwichtig,’ hoor ik anderen over mij zeggen. Mm, misschien word ik langzaamaan een aardig mens. En dan ineens zie ik hoe terroristen tientallen mensenlevens hebben verwoest. Inwendig zeg ik: laat ze dat tuig afschieten, die onmensen. Ik volg dat gevoel, voel mijn bloed koken, zie de luchtbellen en stoom uit de kookpot omhoog komen. Ik tover een glimlach op mijn gezicht en bid in stilte voor die mensen, die het leven hebben gelaten, het leven waarvoor ik respect wil opbrengen (maar hoop intussen wel dat over de terroristen het recht zal zegevieren).

Praktische filosofie Week 32

Datum: 01-08-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

In stilte zitten en mediteren maakt rustig en kalm. Het is alsof je na onenigheid thuiskomt en je je partner een boeket rozen geeft. Je wilt de innerlijke vrede met de ander delen. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat je - terwijl de innerlijke glimlach nog op je gezicht door anderen te zien is - merkt dat je partner intussen het hele huis heeft schoongepoetst en of jij dan het terras achter het huis maar wilt schoonvegen. ‘Ja zeg, gatverdegatver...’ weg innerlijke vrede. Dan staat het alledaagse leven haaks op die mooie momenten die je zojuist nog had. Dan voel ik dat er iets niet helemaal klopt met mijn meditatie. Er gaat kennelijke een stap aan het mediteren vooraf. En dat is, dat ik moet proberen gewoon een aardig mens te zijn. Een aardig mens zijn gaat vooraf aan het mediteren, waarin ik me leer concentreren en tot inzicht van mezelf kom. Want men zegt dat je daardoor met stress leert om te gaan. Niets liever dan dat. Dus ik mediteer me een ongeluk. Maar de stilte sijpelt uit me weg op het moment dat ik mijn kamer verlaat. Daarom wil ik in de loop van de volgende weken eens nagaan, hoe ik een aardig mens kan worden, waardoor de vrucht van het mediteren in het alledaagse leven te genieten is.

Praktische filosofie Week 31

Datum: 25-07-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Hee, Betweter, wat kijk je somber.
Geldproblemen, de fiscus zuigt me leeg.
Ha, eindelijk zelf een probleem. En, meneertje Betweter, wat doe je er aan? Nog geen slinkse oplossing bedacht, waar je altijd zo bedreven in bent? Wat me bijzonder van je tegenvalt is dat je om materiële redenen je humeur laat vergallen. Dat had ik nou net van jou niet verwacht. Je ziet maar weer: je bent ook een gewoon mens, net als alle anderen voor wie je het zo goed weet.
Mm, dank je voor de spiegel. Ik hoop wel, dat ik nooit heb beweerd dat je je emoties niet zou mogen laten blijken. Belangrijker is om de emoties in jezelf gewaar te zijn. En degene die waarneemt, heb je nu met al je woorden niet aangesproken.
Je weet je er altijd weer onderuit te draaien. Men noemt jou echt niet voor niets een echte betweter.

Praktische filosofie Week 30

Datum: 21-07-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Wat kijk je zielig.
Recessie! Mijn vriend heeft geen werk meer.
De hele dag over de vloer?
Ja, maar hij heeft een humeur om op te schieten.
En zijn stemming bepaalt ook jouw humeur.
Ja, allicht.
Je voelt je rot, omdat je geen werk voor hem kunt vinden?
Kom zeg, dat moet hij zelf doen.
Ok, je kijkt zielig omdat je niet weet hoe je met zijn humeur moet omgaan. Dus het gaat niet om zijn probleem, maar jij hebt zelf een probleem. En jouw probleem zul je ook zelf moeten oplossen.
Als ik maar wist hoe.
Je kunt proberen om je een situatie of levensfase in te denken waarin je je goed voelde.
Dat is makkelijk: toen hij nog werk had.
Keer weer terug in dat gevoel, zwem erin, laat het je helemaal doorstralen... en prent daarbij heel concreet beelden van jezelf in, zo scherp als een foto. En glimlach vanuit je hart, want daarin wortelt het goede gevoel.
Mm. Maar het volgende moment zie ik zijn sombere humeur weer.
Haal dan onmiddellijk ‘een foto’ op en glimlach. Grote kans dat jouw opgewekte humeur ook het zijne wordt. En mocht dat niet lukken, dan zal zijn sombere stemming toch niet langer op jou van invloed zijn.

Praktische filosofie Week 27

Datum: 20-07-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Wat ik nog nooit heb meegemaakt: mijn vriendin is depri.
Ik sta verbaasd.
Jij dus ook al. Alleen maar omdat ze werktijdverkorting heeft gekregen.
Ik sta echt perplex.
Begrijp jij het? Ze stelt me teleur. Altijd vrolijk en opgewekt, vlees geworden optimisme en nu ineens ziet ze het niet meer zitten.
Ik ben met stomheid geslagen..., niet om de mismoedigheid van je vriendin, maar om jouw reactie op haar emotie.
Hoezo dat?
Het is de kunst om in een relatie elkaar onbevooroordeeld te zien, elk moment opnieuw. Je vriendin is meer dan haar geschiedenis. Zij is zoals ze zich in levende lijve aan je voordoet.
Haar depressiviteit staat haaks op wat ik van haar gewend ben.
Dat bedoel ik: zij is meer dan het beeld dat je van haar hebt. Elke dag ontspringt zij als een pas ontluikende roos aan een volle rozenstruik. Het is een uitdaging om haar elk moment vol bewondering als in een eerste ontmoeting te zien.
Ok. Als dat zo is, dan hoef jij je ook niet zo om mij te verbazen. Je kunt mij dan ook onbevooroordeeld tegemoet komen.
Ja, dat is zo. Wie is wie in ons gesprek?

Praktische filosofie Week 22

Datum: 18-07-2009

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Zie ook mijn andere sites:
www.guusmartens.nl
www.chinesegeneeskundeboeken.nl
www.stresskippen.nl
www.deugden.com
www.zelfkennis.net
www.angsthazen-boekje.nl
www.driftkikkers.nl
www.christelijkefeestdagen.nl
www.liefdevolleseks.nl

Op deze site vind je enkele van mijn boeken die zich bezighouden met praktisch filosofische onderwerpen zoals meditatie, aandacht, levensvragen, deugden, zelfgesprekken, moraal, zeden, zelfkennis, waarden, normen, deugdenleer, deugdzaamheid, zede, verdriet, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevredenheid, fantasie, respect, conflicten, inleving, vriendelijkheid, tederheid, liefde.

Als christelijk gelovigen geen spot kunnen verdragen, laven ze zich misschien te weinig aan de oorspronkelijke bron van hun geloof.
Je denkt aan het commentaar van Kardinaal Danneels e.a. op de spotternij van Goedele, die haar lezers uitnodigt om van haar lichaam te eten, met de woorden die Jezus bij het Laatste Avondmaal gebruikte.
Bijvoorbeeld ja. Terwijl Jezus toch heeft laten zien hoe met spot om te gaan en wel in een minder vrolijke situatie dan waarin latere spotternijen hebben plaatsgevonden.
Sluit de milde spot van Goedele dan niet aan bij de spot van de soldaten, die Jezus eerst in zijn geheel ontblote lijf martelden om hem daarna de koningsmantel om te doen?
Misschien wel. Maar de vraag is nu: hoe gaan de gelovigen met spot om en hoe ging Jezus daarmee om?
De gelovigen voelen zich gekwetst en respectloos bejegend...,
... terwijl Jezus zelf geen acht sloeg op de spot en zijn lot geduldig onderging, uit liefde voor en in dienst van de mensheid. Spotten met een geloof maakt het mogelijk om dieper tot het wezen ervan te geraken. Spot triggert - wat men noemt - de ‘heilige geest’ in ons.

Contact

  Do you use a screenreader? Please contact me